FITIR SADAKASI

Ramazan ayında verilen bir sadakadır. Asli ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala, paraya sahip olan her müslümanın Ramazan Bayramından önce vermesi gerekli olan sadakadır. Buna fitre de denir.

Fitrenin verilmesi vaciptir.

Fitreyi verirken, fitre olduğuna niyetlenilir, ama alana fitre olduğunun söylenmesi gerekmez.

Aile reisi, bakmakla mükellef olduğu kimselerin de fitresini verir. Oruç tutanda verir tutmayan da verir.

İhtiyaç sahiplerine verilir. Uzakta çok fakir varsa, oraya gönderilir. Ama bayramdan önce ele geçmeyecekse, gönderilmez.

Fıtır sadakası, bir bakıma başın, gözün sadakasıdır. Kazayı, belâyı def eder. Zaman zaman ―verilmiş sadakan varmış‖ denir. Kazanın zararsız ve ucuz atlatıldığı ifade edilir. Bu sadakayı verebilen hatta alan bile vermelidir.

Kime verilir?

  • İhtiyaç sahibine
  • Borçluya
  • Öğrenciye
  • Hastaya verilir.

Geline, damada ihtiyaç sahipleri olsalar da fıtır sadakası verilmez. Bakmakla mükellef olunan kimselere verilmez.

Arefe günü doğan çocuğun bile fitresi verilir.

Nelerden verilir?

Fitrenin üzüm, hurma, buğday, arpa gibi şeylerden verilmesi şart değildir. Bunların değeri para olarak da verilir.

Fıtır bölünmez. Bir fakire birkaç fitre verilebilir. İhtiyaç sahibine verilmezse, verilmemiş olur.

Oruç tutamayan özür sahibi, her oruç için bir fitre verir.

Fitre ne kadar verilir?

Fitrenin miktarı kişinin kazancına ve yediği içtiğine göre değişir. Herkes sofrasında yediğine göre vermelidir. Yani Allah‘ın ihsanı ölçüsünde verilmelidir.

Çok sevap kazanmak ve korunmak isteyen çok verir.

Fitrenin miktarı her sene değişir, fiyatlara göre ayarlanır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir