FIKIH İLMİNİN BİLİNMESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

-“ Alimin günahı bir günahtır. Cahilin günahı iki günahtır. Alim günaha düştüğü için azap olunur. Cahil ise hem günaha düştüğü hem de öğrenmediği için azap okunur.” ( Ramuz el-Ehadis:

286/8)

 -“ Fıkhın azı, ibadetin çoğundan hayırlıdır. (Age:336/5)

-“ Fıkıh öğrenmeden ibadet edenin, gece karanlıkta inşaat yapıp da gündüz olunca yıkan kimsenin haline benzer.” (Age:292/3)

-“ Fıkıhtan efdal bir şeyle ibadet edilmedi. Bir tek fıkıh ilmini bilen kişi, şeytana karşı bin abidten (ibadet edenden) daha şiddetlidir. Her şeyin bir direği vardır. Bu dinin direği de fıkıhtır.” (Age:

376/1)

-“Fıkıhsız ibadet olmaz. Bir fıkıh meclisi, altmış senelik nafile ibadetten hayırlıdır. “(Age:482/4)

-“ Alim abidden üstündür.”

Cenab-ı Allah Kur’an’da: 

-“ Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu ?” (Zümer:9)

-“ Hiç körle, gören bir olur mu ?” (En’am:50)

-“ Cahillerden yüz çevir.”(Araf:199)

-“ Ancak bilenler Allah’tan gereği gibi korkar.” (Fatır:28)

Dini, dinin emir ve yasaklarını doğru şekilde ancak bilen insanlar anlar ve yaşarlar.

  Hz. Ali (ra) şöyle der:

İnsanlar dört sınıftır:

  1. Bilmediğini bilen: İsteklidir, ona öğretiniz.
  2. Bildiğini bilen: ondan faydalanınız.
  3. Bilen bildiğini bilmeyen: uykudadır, onu uyandırınız.
  4. Bilmeyen bilmediğini bilmeyen: ahmaktır, ondan kaçınınız.

Şair der ki:

“Bilgisize, görgüsüze olma kul,

 Ara-tara başına bir çare bul.”  

-“ İbadetin hayırlısı fıkıhtır. “(Ramuz el-Hadis:281/8) -“ Fıkıh öğrenin, cahil olarak ölmeyin. Zira Allah cahillik için mazeret kabul etmez.” (Age:336/2)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir