FAYDASI OLMAYAN AĞLAMA

Nice ağlamalar vardır ki; boşunadır, faydasızdır.

Fudayl b. İyâd derki:  

‘Gözle beraber kalp da ağlamalıdır. Gözle beraber ağlamayan kalp hastadır.’  

Demekki, ağlamak, göstermelik gözyaşlarıyla olmayacak. Böyle olursa, ağlarken görsün istenilenler, ağlamanın sevabını alır götürürler. Ağlayana sadece yaşlar kalır.  

Hacca giderken yakınlarından ayrıldığı için döktüğü gözyaşlarının damlasını oralarda dökmeyenler oluyor…

Bir de dünya ve dünya kayıpları için akıtılan gözyaşları, ağlayanın mizanına konmayacaktır. Namazda dünya için ağlanırsa, akan gözyaşları namazın sevabını da alıp götürecektir.  

Eğer gösteriş için ağlanırsa, o kimseyi Cenabı Allah daha çok ağlatacak demektir. Bu ağlamaların hiç biri de fayda vermeyecektir.  

Ölenlerin ardından feryadı, saç baş yolmayı, aşırı derecede gözyaşı dökmeyi, dinimiz yasaklamıştır. Ölenin ve ağlayanın günahını arttırmaktan başka bir işe yaramaz.  

Fırsatları değerlendirmeyip, nedâmet duyarak ağlamanın da bir faydası olmaz. Cuma günü ezan vakti yaklaşmıştı yanımdakine dedim ki:   ‘Haydi Cuma‟ya gidelim.’  

Ağlamaya başladı:

  • ‘Ben de Cuma‟ ya gidecek hal mi var? dedi.  

Bu tür ağlayıp, sızlamanın da faydası yoktur.  

Hz. Peygamberin bir hadisi var, şöyle buyuruyor:

‘Allah‟a ve ahirete inanan bir kadın için kocasının ölüsünün ardından üç geceden fazla yas tutması helâl değildir.’ (RiyazüsSalihin: 3/957)

Başka bir hadislerinde de şöyle buyurur:

  • ‘Ağlayınız. Fakat şeytanın çığırtkanı olmaktan sakınınız. Zira ağlamak, göz ve kalpten oldukça Allah‟tandır, rahmettendir. El ve sadece dille olduğu zaman ise şeytandandır.’

(Râmuz elEhadis: 8/9)  

  • ‘Ağlamak, merhamettendir. Bağırıp çağırmak şeytandandır.’ (Age: 195/13)  Sözün özü şudur: ‘Bir şey Allah için değilse, onda fayda yoktur, onda hayır yoktur.’

Her şeyde niyet esastır.

Rabbimiz ne güzel ifade ediyor:  

‘Doğrusu güldüren de, ağlatan da Allah‟tır.’ (Necim Sûresi: 43) Rabbim, rızasına uygun ağlamak nasip etsin inşallah.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir