FAYDALI OLMAK

İslam’ın ve imanın temeli iyiliktir. Müslüman, sorumlu bir varlıktır. Yaptığı işler de Allah’ın rızasını gözeterek iş yapar. Peygamber (a.s) bunun için şöyle buyurmuştur: -“İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır.” (Camiu’s-Sağır: 4044) Peygamberimiz şöyle anlatır: “Kıyamet gününde Allah soracak:

-Benim için ne yaptın, ne getirdin? Kul diyecek ki:

-Namaz, oruç, zekât, hac…

-Bunlar senin için, sen benim için ne yaptın?

-Senin için ne yapabilirdim Rabbim? Ona cevap:

-Benim kullarım için yapılan, benim için yapılmıştır, olacak.

Kur’an’da: “ Siz hayıra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir.”  buyrulur. (Sebe:

39) 

Hayra vesile olmak Müslüman’ın vazifelerinden biridir. Müslüman, hayır adamı olduğu gibi hayrın işlenmesine de çalışacaktır.

Peygamberimiz (a.s): “Hayrın işlenmesine sebep olan, o iyiliği bizzat işlemiş gibi sevap alır.” buyurur.

Bir defasında Hz. Ali’ye şöyle demiştir: 

-“Allah’a yemin ederim ki, senin vasıtanla Allah’ın birine hidayet etmesi, senin için kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır.” (Buhari, Sahabe: 9) 

İyilik görmek isteyen iyilik yapmalıdır. Hiçbir iyilik boşa gitmez; zerre kadar da olsa karşılığı görülecektir. Kur’an’da:

-“İyiliğin karşılığı iyiliktir.” (Rahman: 60)

-“İman edip Salih amel işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.” (Hac: 50) -“Erkek olsun kadın olsun, mümin olarak iyi işler yapanlara güzel bir hayat yaşatırız. Mükâfatlarını, yaptıklarının daha güzeli ile karşılık veririz.” (Nahl: 97) 

İyilik yapmak, sevap kazanmak için sebep çoktur. Unutmamak gerekir ki, fırsatlar tekrar tekrar insanın karşısına çıkmaz. Onun için ele geçen fırsat iyi değerlendirilmelidir.

Kur’an’da : “hayırda önde olanlar, ecirde de öndedirler.” (Vakıa: 10) diye haber verilmiştir.

 Peygamber (a.s) her şeyin hesabının sorulacağını şöyle ifade ediyor:

-“Kıyamet gününde Âdemoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz:

1-Ömrünü nerede ve ne şekilde geçirdiğinden, 

2-Yaptığı işleri ne maksatla yaptığından,

3-Malını nereden kazandığından,

4-Malını nerelere harcadığından,

5-Vücudunu ve sıhhatini nerede ve ne şekilde yıprattığından.” (R.salihın: 410) 

Müslüman, diğer Müslümanlara kardeş gözü ile bakacaktır ve kardeş hizmeti verecektir. Müslüman Müslüman’la çekişmeyecektir. (Enfal:46) Müslümanlar kardeştir.(Hücurat: 10) Peygamberimizin ifadelerine göre:

-“Ey Müslümanlar, kardeş olun.” (Buhari, Nikâh: 45)

-“Kendiniz için istediğinizi Müslüman kardeşleriniz için istenmedikçe mümin olamazsınız.” (Buhari, İman: 7)

-“Müslüman kardeşini hor görmesi, kişiye kötülük olarak yeter.” (Müslim, Birr: 32) 

İnsanın kurtuluşu için bol sevaba ihtiyacı vardır. Ameller tartılacak. Bir tarafa sevaplar, bir tarafa da günahlar konulacak. Hangisi ağır gelirse ona göre muamele yapılacak. Çok olan taraf az olan tarafı götürecek. Onun için iyiliklerimizin, sevaplarımızın çok olması lazım.

Allah şöyle uyarır:

-“Ey insanlar! Ahret yolcususunuz, azığı çoğaltın. Çünkü yol uzun. Vasıtaları yenileyin. Çünkü deniz derin. İhlâsla amel edin. Çünkü Allah görendir. Kâfire, küfre buğz ederek cehennemden uzaklaşın. İyi insanları severek cennete girin. Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez.” (F. Yavuz, 40 Kutsi Hadis: 26)

Kabrin karanlığı, ölümün acısını, kıyametin dehşetini, hesabın çetin olacağını asla unutmayıp; “Allah görüyor, Allah biliyor, Allah soracak” bu üç kelimeyi hatırdan çıkarmamak gerekir. 

Cennet iyi işler yapanlar içindir. Kutsi hadiste: 

-“Bir iyilik işleyene on misli veya daha fazlası verilir. “ (H.H.Erdem, İlahi Hadisler: 13 + 32) Bir kutsi hadiste de Allah şöyle vaat ediyor: 

-“İman edip iyi işler yapan kullarım için cennette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir kimsenin gönlünden geçirmediği nice nimetler hazırladım.” (H.H.Erdem, İlahi

Hadisler: 23) 

Farzların yerine getirilmesinden sonra Allah’ın en çok sevdiği amel, Müslüman birini sevindirmektir.

Peygamberimiz şunu tavsiye eder: “Hediyeleşin, birbirinize muhabbetiniz artsın. Hediye kalplerde ki kin ve düşmanlığı yok eder.” (Tirmizi, Vela: 6) Seveni Allah sever. Sevindireni Allah sevindirir. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir