FARZLAR

1- 32 FARZ

 1. Namazın farzları               : 12
 2. İmanın şartları                  :  6
 3. İslamın şartları                  :  5
 4. Abdestin farzları               :  4
 5. Guslün farzları                  :  3
 6. Teyemmümün farzları       :  2

                                           ———–                             Toplam     32

 1. Namazın Farzları
  1. Hadesten Taharet
  1. Necasetten Taharet
  1. Setr –i avret
  1. İstikbali kıble
  1. Vakit
  1. Niyet
  1. Başlama tekbiri
  1. Kıyam
  1. Kıraat
  1. Rüku
  1. Secde
  1. Son oturuş.
 • İmanın Şartları
  • Allah’ın varlığına birliğine inanmak,
  • Meleklere inanmak,  
  • Kitaplarına inanmak,
  • Peygamberlere inanmak,
  • Ahiret gününe inanmak,
  • Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak.
 • İslam’ın Şartları:
  • Kelime –i şahadet getirmek,
  • Namaz kılmak,
  • Oruç tutmak,
  • Zekat vermek,
  • Hacc etmek.
 • Abdestin farzları
  • Yüzü yıkamak,
  • Kolları yıkamak,
  • Başın dörtte birini meshetmek,
  • Ayakları yıkamak,
 • Güslün farzları:
  • Ağza su vermek,
  • Burna su vermek,
  • Bütün bedeni yıkamak,
 • Teyemmümün farzları:
  • Niyet etmek
  • İki vuruş ve mesh etmek.

2- 54 FARZ:

A- İmanın Şartlarıyla İlgili Olanlar:

         Bunlar, iman esaslarının uzantısı durumundaki inançlardır.  

 1. Tevhid akidesi üzere bulunmak, Allah’ın birliğine inanmak,  
  1. Allah’a şirk koşmamak,
  1. Kur’an –ı Kerim’in hükümlerine razı olup bunları yerine getirmede yüksünmemek,
  1. Allah’a ve Hz. Peygamber’in emirlerine itaat etmek (farzları yapıp haramlardan sakınmak).
  1. Ölümü ve ölümden sonra dirilmeyi hak bilmek.
  1. Allah’ın kaza ve kaderine, başa gelen musibetlere sabredip boyun eğmek.
  1. Rızkın, Allah’tan olduğuna inanmak.
  1. Allah’a tevekkül üzere bulunmak, kul olarak üzerine düşeni yaptıktan sonra her şeyi Yüce Allah’tan beklemek

B) İslam’ın Şartlarıyla İlgili Olanlar:

Bunlar, İslâm’ın şartlarıyla ilgili hatırlatıcı ve açıklayıcı esaslardır:

 • İbadeti, Allah rızası için ihlasla yapmak.
  • Günde beş vakit namaz kılmak,
  • Namaz kılmak için temizlenmek ve abdest almak,
  • Cünüplükten guslederek temizlenmek, cenabet gezmemek,
  • Beş vakit namazı vakitlerinde kılıp kazaya bırakmamak,
  • Fakirlere zekat vermek, yardım etmek, muhtaçları, yetimleri, biçare düşkünleri ve açları kollamak, hacetlerini görmek.
  • Malının zekatını, mahsulünün öşürünü vermek.

C) Helâl – Haramla İlgili Olanlar:

 1. Daima Allah –ü Teâlâ’dan korkarak, haram işlemekten sakınmak,
  1. Giyilmesi helâl olan temiz elbiseler giyerek edep yerlerini örtmek,
  1. Harama bakmamak,
  1. Haram içki içmemek,

D) Ahlakla İlgili Olanlar:

54 farzın önemlice bir bölümünü güzel ahlakla (ahlâk –ı hamide) ilgilidir:

 • Kanaatkâr olmak. Allah’ın verdikleriyle yetinip, aşırı tamaha düşmemek.
  • Belâlara sabretmek,
  • Nimetlere şükretmek,
  • Ana ve babaya iyilik etmek,
  • Sıla –i rahim etmek; akrabalarla bağlantıyı kesmeyip, onları ziyaret etmek, varsa hacetlerini görmek,
  • Emanete hıyanet etmemek,
  • Daima Allah’tan korkup tûl –i emeli (aç gözlü beklentileri) ve istiğnayı (malıyla mağrur olmayı) terk etmek.
  • Kalbini hırs, kin, intikam vesaire hislerden, duygulardan ve düşüncelerden temizlemek,
  • Hiçbir kimseyi alaya alıp, onunla eğlenmemek,
  • Dilini fuhuş ve kötü sözlerden korumak,
  • Aleme ibret nazarıyla bakmak,
  • Tefekkür etmek,
  • Sözünde sadık ve ahdine vefakâr olmak,
  • Kulağını kötü ve haram sözler dinlemekten korumak.
  • Dünya ve ahiret işlerine ve dinine ait bilgileri (farzları ve haramları) öğrenmek, cahillikten sakınmak.
  • Ölçü ve tartıyı düzgün ve adaletli yapmak, tartıya ve ölçüye hile karıştırmamak,
  • Allah’ın azabından emin olmamak; kurtuluşa ermiş özel kişilerden olduğu sanısına kapılmamak,
  • Allah’ın rahmetinden ümitli olmak,
  • Nefsin hevasına/haram isteklerine uymamak,
  • Zinadan kaçınmak,
  • Loğusa ve hayız halindeyken, eşiyle cinsel ilişkiye girmemek,
  • Eşcinsel ilişkilerden uzak durmak,
  • Kibirden kaçınmak, mütevazı olmak,
  • Kendinin, ailesinin ve evlatlarının yetecek ölçüde rızkını temine çalışmak,
  • Buluğa ermemiş yetimlerin malını korumak,
  • Kimsenin zulümle malını almamak,
  • Yalan söylememek,
  • Yalan/boş yere yemin etmemek,

G) Günahlarla İlgili Olanlar:

54. Farzın bir bölümü, günah işler yapmamak, yapıldıysa pişmanlık duyarak onlardan tövbe etmekle ilgilidir.

 • Günahlardan sakınıp, hayırla ve ibadetle meşgul olmak,
  • Şeytanı en büyük düşmanı bilmek ve onun şerrinden Allah’a sığınmak,
  • Kalbini ve düşüncesini günahlardan temizlemek,
  • Günahlardan tövbe istiğfar etmek,

H) Toplum Hayatıyla İlgili Olanlar:

54 farzın son bölümü, toplumsal ve siyasi hayatla ilgilidir:

 • Allah’ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak,  
  • İyilikle emretmek ve kötülüğü menetmek,
  • Ülülemre (devletin meşru yönetimine ve kanunlarına) itaat etmek.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir