EZANDAN ÜCRET ALINIR MI?

Dini hizmetlerden ücret alınmaz. Ama o işi başka yapacak yoksa ücretle müezzin, ücretle imam tutulabilir. Sebebi de tutulmaz, ücret ödenmezse, o iş aksar veya ehil olmayanlara kalır.

Bu durumda para ile ezan okuyan müezzin, para ile namaz kıldıran imama kardeşimiz, çok çalışmalı, namaz vakitlerinin dışında da tebliğ, cihad, iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevine devam etmeli ki, aldığını hak etsin. Ayrıca görev yaptığı camiyi, avlusunu pırıl pırıl yapmalı, cami cemaatine, mahallenin çocuklarına dinlerini öğretmeye çalışmalı ki, aldığı maaş helal olsun.

Namazın, ezanın dışında ―benim görevim değil‖ derse maaşı helâl olmayacağı düşüncesindeyim. Genel kanaat da budur.

Hz. Peygamber ―Müezzinlik yaptığın zaman ezandan dolayı ücret alma‖ (İslâm Fıkhı

Ans.: 1 /428)

İslâm‘da Ruhban sınıf yoktur. Ezan memuru, namaz memuru olmamak gerekir. Bu görevlerin dışında gösterilecek gayret, alınan parayı helal kılacaktır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir