Ezan duasının bid’at olduğu söyleniyor ne dersiniz?

-Ezan duası bid’at değildir.

Kur’an-ı Kerim de Cenab-ı ALLAH :”Ümit edebilirsin

Rab’bin seni bir makam-ı mahmuda gönderecektir”(isra:79)

Peygamber (a.s)” ezanı işiten ezan duasını okursa kıyamet gününde benim şefaatim helal olur”(prof.dr vehbe zuhayli, islam fıkhı ans. 1 /435 baskı 1994)

Ezanı işitenin okuyacağı vesile duası şöyledir :

Allahumme Rabbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashü makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd

Ne diyoruz : “ALLAH’ım! ey bu davetin, ezan ve kılınacak namazın Rabbi. Hz. Muhammed ‘e vesileye fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et ve onu kendisine vaad etmiş olduğun makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin” (Prof.Dr Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam ilmihali sh. 217 – 218 )

Ezanı dinleyen bir müslüman, ezanın sonunda şu duayı yapar. Çünkü bu duayı yapan kimse şefaate hak kazanır ve peygamber efendimiz ona şefaat eder.

Duayı ve anlamını naklediyor.(Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük islam ilmihali sh. 14-5 baskı 1990)

Peygamberimiz (a.s) ezanı dinledikten sonra şu duayı okuyan kimseye şefaatinin hak olacağını bildirmiştir. (Buhari, ezan:8) duayı ve anlamını veriyor

(Diyanet işleri başkanlığı yayını, İman ve İbadetler ilmihali sh.269 )

Şimdi biz bu ezan duasını koyalım mı? Okumayalım mı?

ALLAH(c.c) sevgili Peygamberimizin şefaatine nail olanlardan etsin… Amin 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir