EVLİLİK

 Cenab-ı Allah Kur’an’da kandan, sütten ve nikahtan yakınlık bulunanların birbiri ile evlenmesini yasaklamıştır. (Nisa:23) Ne yazık ki bugün buna uyulmadığı için sakat olarak yaşamak zorunda kalan bir çok insanımız vardır.

 Alemlerin Rabbı olan Allah  insanları iki cins olarak yaratmış ve evlenmelerini emretmiştir. (Rum:21) + (Nisa:3) + (Nur:32)

  • *               *

 Sapık ilişkilerin önlenmesi, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için de peygamber (as) aralarında denklik olan ve evlenme yasağı olmayan kadın ve erkeğin evlenmelerini emretmiştir. “Nikah benim sünnetimdir, evleniniz.” Buyurmuştur. (İbni Mace:1/1846)

  • *               *

 Peygamber (as) hastalıklı kimselerle evlenmeyi yasaklamıştır. “Cüzam, alaca ve delilik gibi hastalıkları  olanlarla evlenmeyin.” Buyurmuştur. (Cami’us-Sağır:2/80)

 Evlenmeden araştırma yapılması, görüp, konuşulması Allah Rasûlünün emridir. Bir müddet görmediği birine evlenip evlenmediğini soran peygamberimiz “Yakında evleneceğim, nişanlandık” cevabını alınca o kişiye “Herhangi bir kusuru var mı, araştırdın mı? Baktın mı? Konuştun mu?” sorularını sormuştur.

  • *               *

Bir hadislerinde: “Evlenmeye gücü yeten evlensin, zira evlilik, gözü haramdan korur, iffetli kalmayı sağlar.” (Müslim, Nikah:1) buyurarak evlenmeyi emretmiştir.

  • *               *

 Buharide nakledilen bir hadislerinde de şöyle buyurmuştur:  – “Eğer sizden biri eşi ile ilişkide bulunmak isterse, besmele çeksin ve: „Allah’ım! Şeytanın şerrini bizden ve bize vereceğin çocuktan uzaklaştır.’ Diye dua etsin. Eğer çocuk olacaksa şeytan ona zarar veremez.” (Buhari, Vüdu:1) demiştir.

  • *               *

      Bir hadislerinde de denkliğin gözetilmesini istemiş ve şöyle buyurmuştur:

 – “Çocukların geleceği için seçiminizi yapın ve size denk olanlarla evlenin.” (İslâm Fıkhı Ans:9/14)

  • *               *

 Peygamber (as) yakın akraba evliliklerini yasaklamıştır. “Yakın akraba ile evlenmeyin, çocuk zayıf doğar” buyurmuştur. (Age:9/15)

 Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyesi Doç.Dr.Metin Özata, akraba evliliklerinde iştah geni bozukluğu sonucu, ölümcül aşırı şişmanlık hastalığına yol açtığını açıklamıştır. (03.11.2001, Zaman)

  • *               *  

“Arabistan’da yayınlanan Mecelle Dergisi’nin araştırmalarına göre; akraba evliliğinden doğan çocukların %50’sinin sakat doğduğu ortaya çıkmıştır.

 Washington Üniversitesi öğretim görevlisi Dr.Nilson Nill, akraba evliliğinden doğan çocuklarda görülen hastalıkların başında şeker, kan kanseri, kalp ve hemofilinin geldiğini açıklamıştır.

 Bir de akraba evliliğinin ölüm oranını arttıran en büyük faktör olduğu bildirilmiştir.” (10.09.1997, Türkiye)

  • *               *

      Bir doktorumuzun açıklamaları da şöyle:

      Akraba evliliği çocukta işitme kaybına neden oluyor.

 Türkiye’de, doğumsal işitme kayıplarının yüzde 0,1 – 0,3 oranında görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, özellikle de akraba evliliklerinin orta ve ileri derecede işitme kaybı bulunan çocukların doğma riskini arttırdığını söylüyor. Prof. Dr. Levent Erişen, doğumsal olan işitme kayıplarının büyük bir bölümünün iç kulak tipi (yani duygusal ve sinirsel tip) işitme kaybı olduğundan, ameliyat (koklear implant ameliyatı hariç) veya ilaçla tedavilerinin mümkün olmadığını kaydetti. İşitme kaybının bebeklerde yaşamın ilk 3 ayı içinde tanınması gerektiğini ve bebek altı aylıkken tedaviye başlanmasını öneren Prof. Dr. Erişen, “İşitme kayıplarında tedavi işitme cihazı uygulamasının dışında, özel eğitim ve rehabilitasyon ile sağlanmalıdır.

Bazı çocuklarda biyonik kulak uygulanabilir.” Dedi. (28.09.2007, Yenişafak) 

  • *               *

 Evlilik emri korunmaya yönelik bir emirdir. Eğer boşalma olmazsa fazla birikim bunalım, delilik ve sara gibi hastalıklara neden olur.

 Gençleri çeşitli yollarla meşgul edemediğimiz veya evlendirme-diğimiz zaman onların dikkat ve ilgisini yüz kızartıcı şeylerden çeke-meyiz ve sağlıklarını koruyamayız.

  • *               *

Bir gazete haberine göre evlilik depresyonun ilacı, mutluluğun kaynağı olduğu açıklanmıştır:

 Bilimsel araştırmalar, depresyon-da olan insanların evlilik yaparak şikayetlerinden kurtulabileceğini gösteriyor. bilim adamları, son araştırmaların evliliğin depresyon tedavisinde çok önemli rol oynadığını belirterek, orta halli giden bir izdivacın bile bu konuda kayda değer etkisi olduğunu bildirdi. Psikolojik mutluluğun evliliğin kalitesi ile doğru orantılı olduğuna dikkat çeken psikologlar, evli çiftlere göre depresyondaki insanların iletişim ve ilgi eksikliği içinde olduklarına dikkat çekti. Ohio Eyalet Üniversitesi sosyoloji bölümü öğrencilerinden Adri anne Frech ve Kristi Wiliams, uyumlu evlilik yaşayan insanların psikolojik olarak da çok dengeli ve mutlu olduklarını yaptıkları araştırmalar sonunda açıkladı. Teorilerini ispat etmeye çalışan iki öğrenci 1987 ve 1988 yılları arasında depresyon geçirmiş yaklaşım 3bin 66 erkek ve bayan ile görüştü. (23.06.2007, Yenişafak)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir