EVLİLİK NEDİR?

            Evlilik, iki cinsin aile yuvası kurmak ve neslin devamını sağlamak için meşru yollarla bir araya gelmesidir.

            Allah’ın emri, Peygamberin sünneti olarak insanın korunması ve neslin devamı için evlenme durumunda olan evlenecektir. Gücü yetmeyene de yardımcı olunacak, evliliğe giden yollar kolaylaştırılacaktır.

            Atalarımı : “Allah ev yapana, düğün edene yardım eder” demişlerdir. Bu maksatla atalarımız vakıf kurmuşlardır. Gençlerin ihtiyaçlarını karşılayıp onları evlendirmişlerdir.

            Evlilik kutsal bir beraberliktir. Allah adına söz vererek “evet” demektir.

            Başlangıçtan itibaren evlilik kutsallığına gölge düşürülmeyecek şekilde kurulmalı; nişanlar, nikâhlar ve düğünler inancımıza kültürümüze, ahlâk ve edebe uygun biçimde yapılmalıdır. Toplumun temeli olan aile yuvalarının huzur duyulan mekânlar olabilmesi için evlilik kararı çok dikkatli verilmeli ve evliliğe zarar verecek davranışlardan kaçınılmalıdır.             Evlilik dinin bir emridir. Nisâ Sûresinin 3. ayetinde evlilik emredilmiş, Nur Sûresinin 32. ayetinde evliliğe elverişli olanların evlendirilme emri vardır.

            Hz. Peygamber : “evlenmiş, evlenin, evlendirin, nikâh ve evlilik benim sünnetimdir” demiştir.

            Mezhebimize göre; nefsine hakim olamayana, harama düşme tehlikesi olana farzdır. Evini geçindirecek olana evlenmek farzdır.

            İslâm, nikahsız birliği asla hoşgörmemiş ve zina suçu saymıştır. Bugüne kadar nikâhı ve evliliği benimsemeyen toplumlar, ayakta duramamıştır. Mutlu huzurlu toplumlar ve dengeli nesiller, sağlam ailelerin eseri olmuştur.

            Bugüne kadar bir toplumu dejenere etmek isteyenler, o toplumda nikâhı kaldırmaya ve aile yuvalarını yıkmaya çalışmışlardır. Bugün medyanın, nikâhsız hayatı özendirme çabası bundandır. Müstehcenliği ve cinselliği ön plâna çıkarması aile hayatını yıkmak içindir.

            Hz. Peygamber : “Sizden evlenmeye gücü yeten evlensin” buyurmuştur. (Buhari  Nikâh : 3)

Gücü yetmediği için evlenemeyen günaha düşmemek için oruç tutacaktır. Peygamberimiz böyle tavsiye etmiştir.

            Kişi evlenmekle iffetini, namusunu korur, insanı ve toplumu tehdit eden ahlaksızlıklar önlenir. Sağlıklı bir şekilde neslin devamı sağlanır. Yanlızlıktan kaynaklanan ruhsal bozukluklar önlenmiş olur. En önemlisi de Allah’ın ve Peygamberin emri yerine getirilmiş olur.

            Evlilik ve aile bilhassa kadının sığınağı ve barınağıdır. Kadın ancak evlilikle ve yuvada korunabilir. Demek ki evlilik insanın korunması, onurunun ayaklar altına alınmaması için güzel bir nedendir.

            Evlilik lüzumludur : Hz. Peygamber : “Kim evlenirse dinin yarısını tamamlamış olur” demiştir. Bir hadislerinde de şöyle buyurur : “Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse, hemen evlensin. Zira evlilik, gözü haramdan sakındırır, iffeti korur. Kimin evlenmeye gücü yetmezse, oda oruç tutsun. Çünkü oruç, şehveti köreltir” (Bülüğul Meram : 3/235)

            Evlilik, insana has bir özelliktir. İnsan tek başına yaşayamaz. İnsan, ayrı iki cins olarak yaratılmıştır. (Bak :Kıyamet Sûresi  : 39, Zariyat Sûresi : 49)

            Evliliğin güzel bir beraberlik olması için “Hayırlı olsun, mübarek olsun” deyip dua etmek eşler için yapılacak manevi bir destektir. Gerçekten evlilik, tebrike değer bir olaydır.             “Bekârlık sultanlıktır” diyenler, evliliğin ne olduğunu bilmeyen veya evliliği götürecek güçte olmayan veya gayri meşru hayatın içinde olan kimselerdir.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir