EVLİLİK

Evlenmek Allah Resulünün sünnetlerindendir. Şöyle buyurur:

-“Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Evleniniz zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Kimin imkânı varsa evlensin. İmkânı olmayan da oruç tutsun. Çünkü oruç koruyucudur.” (İbn-i Mace Nikâh: 1) -“Allah’ın haram kıldığı şeylerden korunmak için nikâhlanan kimseye, Allah’ın yardımı hak olur.” (Ramuz el-Ehadis: 276/2)

Bir hadislerinde de: “Evlenmeye gücü yeten evlensin. Zira evlilik, gözü haramdan korur ve iffetli kalmayı sağlar.” (Müslim, Nikâh: 1) buyurarak evlenmeyi teşvik etmiştir.

Kur’an’da emir şöyledir:

-“Aranızdaki bekârları evlendirin. Evlenme imkânı bulamayanlar, Allah kendilerine fırsat verinceye kadar iffetlerini korusunlar.” (Nur: 32-33)

Resulallah (s.a.v) evlenme imkânı olanın evlenmesini istemiştir: “Evlenmeye gücü yetip evlenmeyen, benim sünnetimi terk etmiştir.” buyurur. (Seçme Hadisler: 175/67) 

Allah inançsız ve ahlaksız kadınlarla evliliğe razı değildir. Kur’an’da şu ölçüleri koymuştur: -“Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, ehli kitaptan namuslu, zina etmemiş, gizli dostlar edinmemiş olanlar size helaldir.” (Maida: 5)

-“İnanmış kadınlar kâfirlere helal değildir. Kâfir kadınları da nikâhınızda tutmayın.”

(Mümtehine: 10)

-“Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan kadından başkası ile evlenemez. Zina eden kadınlar da ancak zina eden veya müşrik olan erkekle evlenir.” (Nur: 3)

-“Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır.” (Nur: 26) 

Seçim baştan iyi yapılmalıdır. Allah’ın elçisi şöyle der:

-“Kadınlardan hayırlısını tercih edin. Kendinize denk olanla evlenin.” (İ. Canan, Hadis Ans:

17/1968)

-“Kadın dört şeyi için nikâh edilir; malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanını tercih et, mutlu olursun.” (Buhari, Nikâh: 15)

Bir sahabi: “Hangi maldan edinelim?” diye sorunca peygamber (a.s)

-“Zikreden dil, şükreden kalp, dini yaşamakta yardım eden mümine kadın.”  cevabını verir.(Seçme Hadisler: 176/69)

-“Dünya bir metadır; en hayırlısı Saliha kadındır.” (Age: 173/64) Bir hadislerinde de: 

“Dinden ahlakından emin olduğunuz biri sizden kızınızı isterse verin. Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve fesat çıkar.” Orada bulunanlar:  -Onda fakirlik varsa da mı? Dediler. Peygamber (a.s) -“Evet” buyurdular. 

Nişandan önce adaylar birbirini görecektir. Bunda günah yoktur. Peygamberimiz: 

Muğıre Bin Şu’be’ye:

-“Hala evlenmedin mi? demiş. Oda:

-Evleneceğim. Cevabını verince, ona:

-Kızı gördün mü? Diye sormuş, oda:

-Hayır” deyince, ona tekrar:

-“Git, gör” demiştir. (Müslim, Nikâh: 74)

Evlilik öncesi nişanı bahane ederek flört etmek, nişanla beraber nikâh kıymak dinen caiz değildir. Nişan hiçbir zaman nikâh yerine geçmez. Nişanlı olanlar illa evlenecek diye bir şey yok. “Gelin ata binmiş nasip aramış”, derler.

Nişanı uzatmamak gerekir. Peygamberimiz: “Üç şey geciktirilmez: Vakit gelince namaz, hazır olunca cenaze, dengini bulunca kızın evliliği.” buyurmuştur. 

Başlık parası helal değildir. Kadına mehir vermek gerekir. Kur’an’da: “Kadınlara mehirlerini cömertçe, gönül rızasıile verin.” (Nisa: 4) diye emir vardır.  Bak (Nisa: 24/25)

Bir hadiste: “Nikâhın hayırlısı kolay olanıdır.” (Ebu Davut Nikâh: 32) buyrularak mehirde ve nişanda, düğünde aşırı gidilmemesi istenmiştir. 

Zaman zaman nikâhı tazelemekte yarar vardır. Çünkü nikâh gidebilir. En azından şüphe varsa, şüphe giderilmiş olur. İnsan farkında olmadan imanına zarar vermiş olabilir. İmanla beraber nikâhta zarar görür. O zaman aile fertlerinin yanında bile “Sen benim eşimsin değil mi? Evet” sözü bile nikâhın tazelenmesine yeterlidir. Merasime gerek yoktur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir