EVİN İÇİNDE HARAM OLANLAR

Haramlar müslümanın bütün hayatını kapsar. Müslüman için haramın helâl olduğu yer ve zaman yoktur.  

 • İnsanın evi isyan yeri günah yeri olmamalıdır.
 • Ev israf evi olmamalıdır. (Su, elektrik, yemek, ekmek, giyim israf edilmemelidir.)
 • Evde içki içilmemeli,
 • Evde kumar oynanmamalı, kumara götüren oyun da oynanmamalıdır,  
 • Evde zina edilmemeli,
 • Altın gümüş kaplar kullanılmamalı,  
 • Evde anlamsız resimler bulunmamalı,  
 • İhtiyaç yoksa kedi, köpek, kuş beslenmemelidir.  
 • Evde komşulara sıkıntı verecek bir iş yapılmamalıdır.  
 • Eşyalar eskimeden atılmamalıdır.  
 • Eve giren kazanç helâlden olmalıdır.  
 • Evde lüks hayat yaşanmamalıdır.  
 • Evin içinde sorumluluklar yerine getirilmeli ve paylaşılmalıdır.  
 • İnsan yeryüzünün halifesidir, ciddi şeylerle uğraşmalıdır.  
 • İnançsızlığı, ahlaksızlığı yayan basın sokulmamalıdır.  
 • Ev, uygun iş yapmayan, dürüst yaşamayan günahı sevenlere kiraya verilmemelidir.  
 • Evde Allah’a kulluk görevi yerine getirilmelidir.  
 • Evde çocuklar iyi yetiştirilmelidir.  
 • Ev, aile, kutsaldır, yuvanın yıkılmamasına dikkat edilmelidir.  
 • Yuvalar kurulurken meşru olmayan eğlence, içkili dansözlü merasimlerle kurulmamalıdır.  
 • Evin içi de olsa uygun olmayan kıyafetlerle dolaşılmamalıdır.  
 • Misafirliklerde ev, karışık, öpüş, kokuş, tokuş, derken günah mekanları haline getirilmemelidir.  
 • Evde yıkım yapan televizyon günah aracı olarak kullanılmamalıdır. İslam’da resim olan eve ve müstehcen görüntüler bulunan eve meleklerin girmeyeceği bildirilmiştir.  

Göz, resim çeker, o resim kalpte ve gönülde şekillenir. Gözüne dikkat etmeyenin namazda bile gözünün önüne hayaller gelir. Kirlenmiş kalplere Allah girmez.  

Açık-saçık görüntülerin olduğu ekrana bakmak uygun değildir. Çünkü; zinaya götürdüğü için bakmayı İslam yasaklamış zina saymıştır. Ayrıca gözün müstehcene bakması unutkanlık doğurur.  

İslam’da cansız varlıklara ve manzaralara ait olan resimlerde sakınca yoktur. Bunlar yapıla bilir, asılabilir ve bakılabilir, günah yoktur. Hatta bunlar,Allah’ın varlığını ve gücünü göstermesi bakımından faydalıdır.  

Zaruret olmayan resimlere izin yoktur. Namaz kılınan yerde resim varsa kaldırılır, değilse üzeri örtülür.  

Resimden biat alınmaz, resimle rabıta kurulmaz resmin karşısında namaza durulmaz. Bir kadın kim olursa olsun başkasının resmini taşıyamaz ona isteyerek bakamaz.  

EVİN İÇİN DE RESİM

“Resim-heykel sanattır, günah olmaz” denemez.Daha önce insanlar bir put devri yaşamış, şekillere tapmıştır. insan yüce bir varlıktır,kendi eliyle yaptığına mahkum olamaz.  

Hz peygamber: “kıyamet günü resim ve heykeli yapanlara bu yaptıklarınıza can verin denilecektir. “ (R.Salihin: 3/223 )_”kıyamet günü Allah’ın en şiddetli azabına maruz kalanlar, Allah’ın yarattıklarını taklid edenlerdir “(Age:226)  

 • “Bir gün cebrail gelecektir, gelmemiştir. Üzülen peygamberimiz evin dışına çıkınca cebrail görünür, neden gelmediğini sorar.cebrail: “Biz melekler, köpek ve süret bulunan eve girmeyiz” cevabını verir. (Age: 227)   (Hadis ansiklopedisi  İ. Canan: 7/62)  

Bir gün Hz Ali (Rh),Hayyan b. Husayn’a:

Allah rasülünün beni memur ettiği şeye seni memur edeyim mi? der. “Buyur ya Ali! “ deyince de: “Nerede canlı süret görürsen onu yok et.çok yükseltilmiş kabri de yerle bir et. “der.

(R,salihin: 3/229)  

Hz Aişe, resimli yastık satın almıştır. Peygamberin yüzündeki hoşnutsuzluğunu görür. Hz Aişe: Hatam nedir? Diye sorunca, Peygamber: _şu yastık” demiştir.

Cenazelerde de resim taşınmaz, mezar taşına yapıştırılması uygun değildir. 

HARAM OLMAYAN ŞEKİL VE RESİMLER ŞUNLARDIR.  

 • Cansız varlıkların resmi ve şekli, çocuğun oyuncağı olan zeka geliştiren oyuncak ve şekiller,  
 • Hatıra aile fotoğrafları,  
 • İhtiyaç olan vesikalık fotoğraflar,
 • Paranın üzerinde bulunan fotoğraflar,  
 • Duvardaki, seccadedeki kâbe, cami resimleri gibi resimlerin inancımız açısından sakıncası yoktur.  
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir