ESTETİK MÜDAHALE

            Allah’ın yarattığı vücudu değiştirmek, onda değişiklikler yapmak, islâmda yasaklanmıştır. Hatta vücuttaki beyaz kılların yolunması ve siyaha boyanması bile yasaktır.

            Zaruret olmadan, kendine verilenle yetinmeyip, ağzı, burnu, göğsü, kulağı, yüzü vb. değiştirmek dinen yasaktır.

            Allah insanı o hali ile beğenip yaratmıştır. Yapılan değişiklik, Allah’ın verdiği şekli değiştirmektir. Allah’ın verdiğini beğenmemektir.

            Kur’an’da : “Şeytanın; Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler” dediği bildirilmiş, böyle bir şeyin şeytani bir iş olduğu haber verilmiştir.             Geçen yıllarda dünya çapında bir sanatçı, siyah olan vücudunu ameliyatla beyazlaştırmıştı. Allah ona öyle bir hastalık vermiştir ki, vücudunun hiçbir yerini açamaz hale gelmiş, maske ile sahneye çıkmıştır.

            Bazı insanlarda kendini çok zorluyor. Öyle şeyler yapıyor ki, daha da çirkinleştiğinin farkına varamıyor.Bundanda zarar görüyor. Fatma nine ne yaparsa yapsın, Fatma bacı olabilir mi?…

            Allah insanın rengine şekline bakmaz. Bizi o öyle yaratmıştır. Allah insanın ameline, niyetine ve kalbine bakar. Şekil güzelliği gelip geçicidir; önemli olan ahlâk güzelliği ve kalp güzelliğidir.

            Bazılarıda karşı cinse özeniyor ki, böyleleri için Allah’ın ve peygamberin lâneti vardır. Cinsiyet değiştirmek asla helâl değildir.

            Uzmanlar : “Ne olursa olsun bir ameliyattır. Genç ve güzel görünme arzusu, çoğu zaman kalıcı zararlarıda beraberinde getirir” diyor.

            Estetik güzellik, geçicidir. Çünkü gençleşmek mümkün değildir. Kendine güveni olmayan bazı kimseler, böyle yapmacık işlere yöneliyor. Bu işi körükleyen, güzellik merkezleridir. Müşterilerine servetler harcatmaktadır.

            Hiç mi müsaade yok? Var olmaz mı? Eğer bir durum, insana çirkinlik veriyorsa, rahatsızlık veriyorsa, mahcubiyete neden oluyorsa, ur, yara, yanık gibi çirkinlik veriyorsa, başkalarına rahatsızlık veriyorsa ve insanın dışlanmasına neden oluyorsa, o zaman tedavi olmak Allah’ın emridir. Çare arıyacak, ameliyat olacaktır.

0
Tags :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir