ESMÂU’L – HÜSNAYI OKUMAK

      a) Allah’ın güzel isimlerini nasıl okuyabiliriz?

  1. Tektek okuyabileceğimiz gibi birbirine bitiştirerek de okuyabiliriz.
  2. Her ismin başına eliflam getirerek okumanın daha uygun olacağı ifade edilmiştir. ErRahman, Er-Rahim gibi…
  3. Başa “ya” getirerek de okuyanlar olmuştur. Ya Rahman, Ya Rahim gibi…
  4. Her ismin sonunda “Celle Celalüh” demek saygı bakımından daha uygundur. Ya Rahman celle celelüh gibi…
  5. Emsâu’l – Hüsna’nın başında: “Lâilâhe İllallahü Vahdehûla Şerikeleh. Lehülmülkü Velahül

Hamdü Biyedihil Hayr Vehüve Ala Külli Seyin Kadir. Lâilahe İllallahü Lehül Esmâu’l – Hünsa” diye başlamak tavsiye edilmiştir. (Bak:İ.Canan Hadis Ans:17/524)

      b) Esmâu’l Hüsna’yı okumanın faydaları:

      Esmâu’l Hüsna’yı okumanın, onunla dua etmenin faydaları çoktur.

 Bu konuda Taşköprülü Zâde şöyle der: “Bilmiş ol ki nefis, semavi kitaplardaki Cenab-ı Allah’ın güzel isimleriyle ve dualarla meşgul oldukça mânevi bir yöne doğru yönelmeye başlar. Bu yöneliş, kişiyi niyet ve gayesinin dışındaki şeylerden uzaklaştırarak belli bir yöne doğru sevk eder. Bu isim ve dualarla meşgul olan kimsenin istidadı nisbetinde feyizlenme ve nurlanma meydana gelir.”

 Cenab-ı Allah’ın güzel isimleri, Salih bir kimsenin dilinden okunursa, Allah’ın izniyle şifa hasıl olur.

 Cenab-ı Allah’ın güzel isimlerinin her biri sırlarla doludur. Allah’ın isimlerini okuyarak şifa dilemenin hiçbir mahsuru olmadığı açıklanmıştır.

 Cenab-ı Allah’a güzel isimleriyle hitab edip, dua edilmesi, duanın kabulüne sebep olur. Hangi ismi söylenirse söylensin Allah: “Buyur kulum” der.

      Esmâu’l – Hüsna’yı okuyan dua etmiş, Rabbine sığınmış ve Allah’ı zikretmiş olur.

      Esmâu’l – Hüsna’yı okuyanı muhafaza eder, şerlilerden, belalardan korur.

 Okuma alışkanlığı olan sıkıntılardan kurtulur. Umduğuna nail olur. Kalbi nurlanır, yüzü güzelleşir, rızkı genişler, ölümü güzel olur. O kimseyi Hakk sevdiği gibi halk da sever.

               Cenab-ı Allah; Kur’an’da, Esmâu’l – Hünsa ile dua etmemizi istiyor ve şöyle buyuruyor:

 – “En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.” (A’raf:180)    

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir