ESMÂU’L HÜSNA

 1. – ESMÂU’L HÜSNA ve OKUNUŞU

          Cenab-ı Allah’ın 99 güzel ismi vardır. Bunlara Esmâu’l Hünsa denir. Bu isimler şunlardır.

 • – ESMÂU’L – HÜSNÂNIN  

             ANLAMLARI:

1 .     Allah: Alemlerin Rabbine ait özel isimdir.

 • Rahman: Bütün canlılara rızık veren, acıyan.
 • Rahim: Ahirette inananları acıyan.
 • Melik: Her şeyin hakimi
 • Kuddüs: Hiçbir noksanı olmayan
 • Selâm: Kullarını selâmete çıkaran.
 • Mü’min: Kendisine sığıranları koruyan.
 • Müheymin: Yarattıklarını gözeten, kollayan.
 • Aziz: Üstün, güçlü kuvvetli olan.
 • Cebbar: Dilediğini yaptırmaya gücü olan.
 • Mütekebbir: Her zaman büyüklüğünü gösteren.
 • Hâlık: Yaratan, yoktan var eden.
 • Bâri: Her şeyi kusursuz yaratan.
 • Musavvir: Her şeye şekil veren.
 • Gaffar: Affı çok olan.
 • Kahhar: Kahreden, cezalandıran.
 • Vehhab:  Bağışlayan, ihsan eden.
 • Rezzak: Rızık veren.
 • Fettah: Kapıları açan, sıkıntı gideren.
 • Alîm: Gizli, açık, geçmiş, gelecek her şeyi bilen.
 • Gâbız: Sıkan, daraltan.
 • Bâsıt: Açan, genişleten.
 • Hâfız: Koruyup gözeten, muhafaza eden.
 • Râfi: Dereceleri yükselten.
 • Muiz: İzzet veren.
 • Müzil: Hor, hakir eden.
 • Basir: Her şeyi gören.
 • Semî: Her şeyi işiten.
 • Hakem: Hükmeden, yerine getiren.
 • Adl: Adil davranan.
 • Latîf: Her şeyin inceliklerini bilen.
 • Habîr: Her gizlilikten haberdar olan.
 • Halîm: Suçluya süre veren.
 • Azîm: Azametli, yüce olan.
 • Gafûr: Affı, bağışlaması çok olan.
 • İekûr: Rızası için yapılanlara cevap veren.
 • Âlî: Yüce olan.
 • Kebir: Büyük olan.
 • Hafîz: Her şeyi muhafaza eden.
 • Mugîd: Her canlının rızkını veren.
 • Hasîb: Her şeyin hesabını bilen.
 • Celil: Celal ve azamet sahibi olan.
 • Kerim: Cömert olan
 • Rakîb: Her şeyi kontrol altınta tutan.
 • Mucîb: Duaları kabul eden.
 • Vasi: Gücü sınırsız olan.
 • Hakîm: Hikmet sahibi olan.
 • Vedûd: Çok seven, çok sevilen.
 • Mecîd: Şanı büyük olan.
 • Bâis: Ölüleri dirilten.
 • İehîd: Her zaman her yerde var olan.
 • Hakk: Varlığı hiç değişmeyen.
 • Vekîl: Tevekkül edenlerin işini iyi eden.
 • Kaviy: Güçlü olan.
 • Metîn: Çok sağlam olan.
 • Veliyy: İnananların dostu olan.
 • Hamîd: Kendine hamd edilen, şüredilen.
 • Muhsî: Her şeyin sayısını bilen.
 • Mübdî: Her şeyi ilk yaratan.
 • Muîd: Öldüren ve dirilten.
 • Muhyî: Can veren, hayat veren.
 • Mümît: Ölümü yaratan, öldüren.
 • Hayy: Ezelden ebede diri olan.
 • Kayyûm: Her şeyi ayakta tutan, idare eden.
 • Vâcid: Kimseye muhtaç olmayan.
 • Mâcid: Şanı büyük olan.
 • Vâhid: Bir olan, benzeri olmayan.
 • Samed: Her şey kendine muhtaç   olan, kimseye muhtaç olmayan.
 • Kâdir: İstediğini yapmaya gücü yeten.
 • Muktedir: Dilediğini yapan.
 • Mukaddim: İstediğini öne alan.
 • Muahhir: İstediğini geri bırakan.
 • Evvel: Evveli olmayan.
 • Ahir: Varlığının sonu olmayan.
 • Zahir: Her şeyde görünen.
 • Bâtın: Gizli olan.
 • Vâlî: İşleri yürüten, idare eden.
 • Müteâli: Aklın aldığı her şeyden yüce olan
 • Berr: Kullarına iyiliği bol olan.
 • Tevvâb: Tövbeleri kabul eden.
 • Müntekım: Suçluları cezalandıran.
 • Afüvv: Bağışlayan.
 • Raûf: Suçluları acıyan.
 • Malik’ül-Mülk: Mülkün ebedi sahibi olan.
 • Zülcelâl Velikram: Büyüklük ve kerem sahibi olan.
 • Muksit: Adaletle muamele eden.
 • Câmi: Kıyamet günü yaratıkları toplayacak olan.
 • Ganîy: Çok zengin olan.
 • Muğnî: Dilediğini zengin eden.
 • Mâni: Dilediğini engelleyen, izin vermeyen.
 • Dâr: Dilediğine zarar veren.
 • Nâfi: Dilediğine fayda veren.
 • Nûr: Alemleri aydınlatan.
 • Hâdî: Doğruluğu gösteren, hidayet eden.
 • Bedî: Her şeyi örneksiz yaratan.
 • Bakî: Varlığının sonu olmayan.
 • Vâris: Mülkün gerçek sahibi olan.
 • Reşîd: Doğru yolu gösteren.
 • Sabûr: Çok sabırlı olan.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir