Esmâü’l Hüna (Allah’ın güzel isimleri)

Kur’an’da şöyle buyrulmuştur:

-“En güzel isimler (Esmâ’l hünsâ) Allah’ındır. O halde O’na güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. (A’râf sûresi 180)

-“Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur.” (Tâhâ: 8)  

– İster “Allah” deyin, İster “Rahmân” deyin hangisini derseniz olur çünkü engüzel isimler Ona hastır.” (İsrâ:110)

Hz. Peygamber söyle buyurmuştur: “Cenab-ı  Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen cennete girer.

Şüphesiz Allah tekdir, teki sever” Müslim :8/164)

ESMAUL’HÜSNA

Hüve’llâhül’llezi lâilâ Hû,Er Raman er Rahim, el-Melik, el-Kuddûs, esSelâm, el-Mümin, el-Müheymin, el- Aziz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlik, el-

Bâri, el-Musavvir, el Ğâffar, el-kâhhar, el-Vehhâb, el-Rezzâk, el- Fettâh, el Alim, el-Gabiz, el-Bâsit, el- Hâfid,er-Râfi, el-Müizz, el-Müzil, es-Semi, el-Basîr, el Hakem, el-Adl, E-latîf, el- Habîr, el Halîm, el Azîm, el-Ğafûr, eş-Şekür, elAliyy, el-Kebir, el Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celil, el Kerim, er-Rakîb, el-

Mücîb, el-Vasî, el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-bâis, eş-Şehid, el-Hakk, el-

Vekîl el- Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Müîd, el-

Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vahid, es-Samed, el-Kaadir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el- Evvel, el-Ahir, ez-Zâhir, elBâtın, el-Vâlî, el-Müteâli, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntekim, el-Afüvv, er-Rauf, Maik’ül-Mülk, Zü’l-Calâl-i Ve’l İmram, el-Muksit el-Câmî, el- Ğanyy, el-Muğnî, el-Mani, ed-Dârr, en-Nâfî, en-Nûr, el-Hâdî, Beldî, el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşid, es-Sabûr, (Celle celâlühû amme nevâlühû ve lâilâhe gayrûh)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir