EŞLER HAK SAHİBİDİR

Evlilikte iki tarafta da hak vardır. Hakkın olduğu yerde de sorumluluk vardır. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye genelinde en fazla boşanma nedeni % 51 ile sorumsuz davranmanın olduğu anlaşılmıştır. (19-

01-2017 basın)

İhmaller, sorumlulukların yerine getirilmemesi, ailede huzur bırakmamakta ve ilk akla boşanma gelmektedir. Büyükler gençlere karışamadığı için mahkemeye baş vurulmaktadır. 

Peygamber (as) şöyle buyuruyor:

– “Hepimiz çobansınız, sürünüzden sorumlusunuz. İmam çobandır idaresi altındakilerden sorumludur. Erkek, ailesinden sorumludur. Kadın evinden ve çocuklarından sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malından sorumludur.” 

Sonuçta hepimiz çobansınız, idareniz altındakilerden sorumlusunuz” (Müslim imaret:20) 

İslam da aileye ve kadına büyük önem verilmiştir. 

Her şeyden önce İslâm da inanç yönünden olsun, amel yönünden olsun, hatta birçok sorumluluklar yönünden olsun kadın-erkek ayrımı yapılmamıştır. Kur’an’da: “Kadın olsun, erkek olsun”, “Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar” gibi ifadelerde kadın erkekle beraber zikredilmiştir. İslâm’a göre kadın, evinin sultanıdır. Evin idaresinden ve çocuklarından erkeği ile birlikte sorumlu tutulmuştur. 

Kadına iftira etmenin cezası ağırdır. (Nur:4) İslam, kadını ve kız çocuğunu istenmeyen bir varlık olmaktan kurtarıp “Cennet anaların ayağı altındadır”

buyurmuştur. (Nahl:58-29) 8isra:31) Diğer bazı âyetlerde de:

“Erkek ve kadından her kim, inanarak iyi işler yaparlarsa işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar” (Nisa:124)

“Erkeklerin kazançlarından hisseleri olduğu gibi kadınlarında kazançlarından hisseleri vardır” (Nisa:32)

“Bil ki Allah’tan başka Tanrı yoktur. Kendi günahın, inanan erkeklerin ve inanan kadınların günahı için af dile” (Muhammed:19)

“Erkek kadından her kim inanarak iyi bir iş yaparsa onu dünyada güzel bir hayat sürdürünüz. Ahirette de onların ücretini, yaptıklarını en güzel şekilde mükâfatlandırırız” (Nahl:97)

“Allah inanan erkeklerle, inanan kadınlara altından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları Cennetler ve And Cennetlerinde güzel yerler va’detmiştir. Allah’ın onlardan razı olması ise hepsinden büyüktür.

İşte büyük kurtuluş budur.” (Tevbe:72)

“Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah yanında en üstün olanınız, Allah’ın men ettiği şeylerden en çok kaçınanızdır” (hücurat:13) buyrulur. 

İslam, kadına miras tanımıştır. Ona zorla varis olmayı kabul etmez. (Nisa:19)

Kadına mehir hakkı tanınmıştır. Verilen mehir, rızası olmadan geri alınmaz (Nisa:21)

Rızası olmadan kumalığı, çocuk evliliğini geçici mutâ evliliğini, İslam kabul etmez. 

Zaruretten dolayı birden fazla evlilikte birinci eşin izni alınacaktır. Adalet ve eşitlik şartına uyulacaktır. (Nisa:129)

Kadın evinden sorumludur, ağır işlerde çalıştırılmayacaktır. Kadınlık onuru ile bağdaşmayan iş yaptırılmayacaktır. 

Kadının erkek üzerindeki bazı hakları özet olarak şöyledir:

Cenab-ı Allah: “Kadınlarınızla iyi geçinin” (Nisa:19)

– “Siz onlar için bir elbise, onlarda sizin için bir elbisedir” (Bakara:187)

Bir hadiste: “Kadının kocası üzerinde hakkı vardır.” (Buharı savm:55)

Erkek, kadının zaruri ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Onu Allah adına almıştır. Onun namusunu, canını koruyacaktır. Eşinin sırlarını gizli tutacaktır. 

Kadın da kadınlık görevini, evinin hizmetini yapacak, namusunu, iffetini, aile şerefini koruyacaktır. 

Zaruri ihtiyaçların karşılanması erkeğe aittir. 

Kadın ihmal edilmez, ihanet edilmez ve haksız yere boşanmaz. 

Kadın dövülmez, aşağılanmaz, itilip kakılmaz. 

Kadına ait bir şey rızası olmadan elinden alınmaz. 

Peygamber (as) kadın hakları konusunda çok hassas davranmış ve uyarılarda bulunmuştur. 

  • “Kadınlar konusunda Allah’tan korkun. Çünkü siz onları Allah’ın emaneti olarak aldınız. (Ebu Davut, Menasik:56)
  • “Kişinin ailesini ihmal etmesi o kişiye günah olarak yeter.” (R. Salihin:293)
  • “Kadınları dövmeyiniz kadınları döven erkekler, hayırlı kimseler değildir” (R. Salihın:320) buyurmuştur. 
  • Hz. Aise (ra) “Allah Rasulü hiçbir kimseye el kaldırıp vurmamıştır” demiştir. (Ebu Davut: Nikah:42) Bize bir uyarısı da şöyledir. 

-“Dikkat edin! Kadınların üzerinde hakkınız vardır. Kadınlarında sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin hakkınız; istemediğiniz kimseleri eve almamalıdır. Onların sizdeki hakkı ise; giyimlerinde ve yemelerinde ihtiyaçlarını gidermeniz ve kendilerine iyi davranmanızdır” (Tirmizi, Rada:11)

Basit şeyleri büyüterek, hafif rahatsızlıkları abartarak eşlerin birbirini üzme ve sıkıntı verme hakkı yoktur. 

Aile huzuru ve devamı için kadın, kendi malından da olsa eşinden izinsiz bağış yapamaz. (İ. Canan,

Hadis Ans:17/291)

“Bir kadının eşinin izni olmadan nafile oruç tutması, helal olmaz” diyor Peygamberimiz. (Seçme Hadisler:190/92)

Kadın, kocasına itaat edecektir. Allah Kur’an’da: “İyi kadınlar, itaat eden kadınlardır” buyurur. (Nisa:34)

Allah Rasulü de: “Kocası kendisinden memnun olan kadın cennetliktir” diye müjdelemiştir. (ibn-i Mace Nikah:4)

Kadın, erkeğe Allah’ın emanetidir. Emanete hainlik etmemesi lazımdır. 

Evin rızkını helalden temin etmesi boynunun borcudur. 

Eşini koruması, onu cehennem ateşinden uzak tutması gerekir. 

Evini ihmal etmemelidir. 

Eşine karşı saygılı olması kaba, kırıcı olmaması gerekir. 

Yersiz kıskançlıkla evin huzurunu kaçırmamasına dikkat etmelidir. 

Meşru olan istekleri yerine getirmeye gayret etmelidir. 

Eşler evin sırrını başkaları ile paylaşmayacaktır. 

Birbirlerinin ana babalarına saygılı davranmalıdır.

İki taraflı birbirine güven vermeli, iyilikte yardımlaşılmalıdır. 

Ev israf evi, günah evi haline getirilmemelidir. 

Çocuklar konusunda sorumluluk ortaktır. Onlar iyi insan, iyi Müslüman ve iyi vatandaş olarak yetiştirilmelidir. 

Eşler yuva yıkacak davranışlardan kaçınmalıdır. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir