ÇOK EŞLİLİK EMİR DEĞİL MÜSADEDİR

Tekrar ifade edecek olursak çok evlilik, İslâm Dininin icadı olmadığı gibi Müslümanlar için konulan farz ,vacip, sünnet gibi mecburi bir emir niteliğinde  de değildir. Bunun içindir ki, birden fazla evlenme konusunda kimse mecburda tutulmamıştır. İslâm’ın birden fazla evlenme müsaadesi, ancak bazı müstesna hallerde şartlara bağlı bir izindir. Ayrıca buda sürekli değil geçici durumlarla ilgili bir müsadedir.

Müsaade ayrı şeydir, emir ayrı şeydir. Bazı hallerde verilmiş müsaade ile dinin kesin emirlerini birbirine karıştırılmamalıdır. Zaten müstesna haller ortadan kalkınca geçici müsadeler de kendiliğinden ortadan kalkar. İslâm Dininin dörde kadar evlenme müsaadesi, her erkek için olmadığı, ancak bazı durumlarda kadının lehine maddi ve manevi gücü yeten erkekler için olduğu unutulmamalıdır.

İslâm’ın bu müsaadesi, bugüne kadar ciddi itirazlarda bulunulup, yetersiz bir müsaade olduğu ortaya konamamıştır. Aksine zaman zaman toplum yaranına bazı hallerde yerine ve zaruri bir müsaade olduğu ifade edilmiştir.

Tarihe baktığımız zaman nice salgın hastalıklar görülmüş, harpler olmuş, aile geçimini temin için dışarı giden veya cephede savaşan nice erkek ölmüş, geride sayısız dullar ve evlenmek için koca bulamayan kızlar kalmıştır. Bu ve buna benzer hallerde insanın mutluluğunu hedef alan İslâm Dini, insanın ekonomik ve biyolojik ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, insanın alçalmaması ve sağlam nesillerin yetişmesi gayesi ile dörde kadar âdil bir evlilik hayatına müsade etmiştir.

Verilen müsaade de asla zevk konusu değildir. Zaruretler bahis konusudur. Yüce Peygamberimizin ;” Allah zevk için evlenen erkek ve kadınlara lânet etsin “ şeklindeki bedduası, Müslümanların böyle bir arzu taşımalarına mani olmuş ve onları sorumluluk duygusu ile hareket etmeye mecbur kılmıştır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir