ELLİBEŞİNCİ GÜN

Eüzübillahimineşşeytanirracim.

Bismillahirrahmanirrahim.

GÜNLÜK PROGRAM

 1. ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:
 2. EL-MÂNİ’: Dilediğini engelleyendir.
 3. Ed-DARR: Dilediğine zarar verendir.
 • GÜNÜN AYETİ VE HADİS:
 1. Ayet: “Büyücüler Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler.”

(Bakara: 102)

 • Hadis: “Helak edici yedi şeyden kaçının: “Şirk, büyü, cinayet, faiz,

yetim malı, hizmetten kaçmak ve iffetli kadına iftira etmek.” (R. Salihin: 3/1614)

Büyü, bazı gizli kuvvetlerle etkilemektir.

İnancımızda büyü yapmak ve yaptırmak büyük günahlardandır. Kur’an– da: “Büyücü nerede olsa felah bulmaz.” (Taha: 69) Bakara suresinde de büyücünün kafir olacağı bildirilmiştir. (Ayet: 102) Ayrıca ahirette nasiplerinin olmadığı haber verilmiştir. Büyüklerimiz sihir yapmayı haram ve küfür olarak kabul etmişlerdir.

Büyücü insana istediği gibi zarar veremez. Onun için büyüden fazla korkulmamalıdır. Her şeyde büyüye bağlanmamalıdır. Kur’an–da: “Allah’ın izni olmadan bir yaprak düşmez” (En’am: 59) buyrulur. Böyle olunca bilhassa Nâs ve Felak sureleri ile Allah’a sığınmak gerekir. Allah’ın korunması için dua etmek gerekir. Peygamberlerimiz: “Dua müminin silahıdır. Belayı önler” demiştir.  

Hafif rahatsızlıklar, ters giden bazı işler, bizden kaynaklanan aile geçimsizlikleri, evliliğin gecikmesi hallerinde sokak sokak, mahalle mahalle büyücü    aranmamalıdır.     Ona   buna paralar        verilerek muskalar yazdırılmamalıdır.

Büyücü gibi şerli insanların şerrinden korunmamız için Allah Felak, Nâs gibi iki tane sûre indirmiştir. Kötü giden bir çok aksiliği de biraz mantıklı olursak çözebiliriz.

Bir de Allah inancımız, Kur’an–la ilişkilerimiz, ibadet alışkanlığımız zayıfsa, Allah o insanı korumaz. Zarar veren şeytanlar onun dostu olur.

Önemli olan bir hususta onda bunda uğur uğursuzluk aranmaz. Böyle düşüncelerle iş yapılmaz. Peygamberimiz: “Uğursuzluk inancı sizi yolunuzdan alıkoymasın” buyuruyor.

Dua dilek zincirleri, aslı astarı olmayan aldatmalardır. Ruh çağırmalar tamamen saçmadır. Öldükten sonra insanın dünyası ile ilişkileri tamamen biter. Cesedi bize geri gelmediği gibi ruhu da geri gelmez.

C- SÖZÜN ÖZÜ:

 1. Bir mesleğin hilelerini öğrenmek yerine, o mesleği iyi öğren. Doğru.
 2. “Alın yazısı değişmez.” Yanlış. Dua ve tedbir değiştirir.

D- BİR OLAY:

Peygamberimiz zamanında mescitten çıkmadığı için “Mescit kuşu” denilen Salabe vardı. Bir gün peygamberimize geldi:

 • İhtiyaç sahibiyim ey Allah’ın elçisi. Benim için dua et de Allah bana biraz mal versin, dedi. Peygamberimiz:
 • Ya Sâlabe, bu hal senin için iyidir. Sabret şükret hem şükrünü yapabileceğin az mal, şükrünü yapamayacağın çok maldan hayırlıdır, dedi.

Salebe ısrar edince peygamberimiz dua etti. Biraz koyunları oldu. her geçen gün malı arttı. Vakit namazlarına, ardından da Cuma namazlarına gelmez oldu.

Zekat ayeti inince, zekat memurları Salabe’ye gitti. Zekat istedi. O mescid kuşu olan Salabe:

 • Bu mal benim, onu ben kazandım, verilecek haracım yok, dedi.

Peygamberimiz çok üzüldü. Nihayet bazı kişiler Salabe ile görüştü.

Salabe zekatını alıp geldi ama peygamberimiz kabul etmedi. “Yazık oldu Salabeye” dedi.

Gerçekten mal yüzünden Salabeye yazık olmuştu.

E- BİR DAVRANIŞ:

İyi huylar nelerdir? (2)

 • Gönül almak,
 • Selam vermek,
 • Başkalarının kusurunu örtmek,
 • Cömert olmak, yardım etmek,
 • Sır saklamak,
 • Başkalarına saygılı olmak,
 • Tok gözlü olmak,
 • İyi örnek olmak, iyi çığır açmak,
 • Günahtan, haramdan kaçınmak,
 • Başkaları ile iyi geçinmek,
 • Büyüklerine küçüklerine iyi davranmak,
 • Kötülüğe iyilikle cevap vermek,
 • Her işinde Allah rızasını gözetmek,
 • İyi zanda bulunmak,
 • her şeyde hayır vardır, deyip her şeyin iyi tarafını görmek.
 • Kendinden aşağıdakilere bakıp haline şükretmek,
 • İyilerle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak.
 • SAĞLIK İÇİN:

Bugüne kadar: “Müzik ruhun gıdasıdır” denmiştir. Doğrudur. Ama hangi müzik ruhun gıdasıdır? Bunu ayırtmak gerekir. Bir nefis var bir de ruh var.  

Nefse hitab eden, şehvet kokan, insanı tahrik eden alkole, uyuşturucuya götüren, nefsi azdıran müzik nefsin gıdasıdır. Bu müzik ruhu öldürür. Bir de ruhun gıdası olan müzik vardır. İnsanın aklına kötü şeyler getirmez. İnsanı tepindirmez. İnsanı alkole, uyuşturucuya ve fuhşa sürüklemez. İnsanı jiletle vücudunu doğratmaz. Aksine insanı durultur, dinlendirir, aklına iyi şeyler getirir. Kötü söz içermez.

Yoz müzik, insanı yorar ve ruha hitap etmez.

Bugün ruha hitab eden müzik tedavide önemli bir yer tutmaktadır.

 • DİN BİLGİSİ

Cehennemdekilerin yiyeceği nelerdir?

Cehennem ceza yeridir. Cennetteki gibi güzel yiyecekler yoktur. Kur’an da şöyle bildirilir:

 • “Ahirette zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O, karınlarında maden eriği gibi, suyun kaynamaması gibi kaynar. Başına kaynar su dökülür.” (Duhan: 43-50)
 • “Ahirette günahkarlar, kanlı irinden başka bir şey yemezler.” (Hakka:

36-37)

 • “Cehennemdekiler kaynar su ve irin yerler.” (Nebe: 27)

Allah kimseye zulmetmez. Bu anların cezasıdır. İnsan kendi kendine zulmeder. Başına ne gelirse yaptığı şeyin karşılığıdır.

Bir ayette de şöyle bildirilir:

 • “Azgınlar cehennemde çağlar boyu kalırlar. Orada bir serinlik ya da susuzluk gideren bir içecek tatmazlar. Ancak dünyada yaptıklarına uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar.” (Nebe: 23-26)

Cennettekiler de cehennemdekiler de oradaki karşılaşacakları her şeyi dünyada hak ederler veya buradan götürürler.

H- BİR DUA EDELİM

Geniş kapsamlı bir dua:

Allahümmegfirli veli valideyye velil mü’minine yevme yegüm’ul hısab.” (Allah’ım beni, anamı, babamı ve bütün Müslümanları kıyamet gününde

affet.)

I. BİR SURE EZBERLEYELİM:

KADİR SURESİNİN TEKRARI

I.        BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir