ELLİALTINCI GÜN

Eüzübillahimineşşeytanirracim.

Bismillahirrahmanirrahim.

GÜNLÜK PROGRAM

A- ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:

 • EN-NÂFİ’: Dilediğine fayda verendir.
 • EN-NÜR: Alemleri aydınlatır.

B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

 1. Ayet: “Sizin için daha hayırlı olduğu halde sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz mümkündür. Neyin hayırlı, neyin de şer olduğunu Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara : 216)
 2. Hadis: “Bir kimseye şer olarak bir kardeşine hakaret etmesi yeter.” (R. Salihin: 1605)

***

Her şeyde bir hayır vardır. Bir olan işte hayır vardır, bir de olmayan işte hayır vardır. Biz neyin hayırlı neyin de şer olduğunu bilemeyiz. Onun için olmayan bir şeyden dolayı fazla üzülmemek, olan bir şeyden dolayı da fazla sevinmemek gerekir.

Bir şeyin ardından “Böylesi hayırlıdır inşallah” denmelidir. Olaylara “Hayırdır inşallah” gözü ile bakılmalıdır. Olumsuz görülmemesi, “hay aksi şeytan” denmemesi uygundur.

Bu durum, Allah’tan gelene razı olmaktır. Böyle hareket etmek, Allah’ın rızasını kazandırır.

Musa Peygamber sormuş:

 • Allah’ım, sen kullarından ne zaman razı olursun?
 • Onlar benden ne zaman razı olursa, ben de onlardan o zaman razı olurum, cevabını almıştır.

Bazı şeyler iyi gibi görünür, sonu şer olur. Bazı şeyler kötü gibi görünür, sonu hayır olur. Bunu Allah bilir. Onun için işi Allah’a bırakmak ve “Allah’ım! Bizim için hayırlı olanı ver. Senden hayırlı olanı isteriz. Şer ve şerlilerden sen bizi ve sevdiklerimizi koru” diye dua etmeliyiz.

Bazı olayların hayır olduğu hemen görünür, bilinir. Bazı olaylar da vardır ki imtihan içindir. Sabredilir, hayır gözü ile bakılır; Allah’ın rızasını kazandırır. Bazı şeyler günahlarımızın affına neden olur. Çekilenlerin karşılığı Allah af ediverir. Büyük ödül cennet olur.

“Hayırdır inşallah”, “Her şeyde hayır vardır” sözünü dilimizden düşürmemeliyiz.

C- SÖZÜN ÖZÜ:

 1. “Kalırsan el beğensin, ölürsen mezar beğensin.” Doğru. Her zaman

iyi, faydalı olursa, insanı Allah da beğenir, yer de beğenir, el de beğenir.

 • “Akara, kokara bakma, çuvala girene bak.” Yanlış. İyi kötü hak hukuk,

haram helal birbirinden ayrılmalıdır.

D- BİR OLAY:

Musa Peygamber zamanında yağmur yağmamış, kuraklık olmuştu. Defalarca yağmur duasına çıkıldığı halde yağmur yağmaz.

Musa peygamber ellerini açıp yalvardı:

 • Ya Rabbi, bunca dua ettik. Yağmur yağmadı. Dualarımız niçin kabul olmuyor? dedi.

Cenab -ı  Allah Musa’ya:

 • Kulum Musa, içinizde bir günahkâr var. O yüzden, dedi.
 • Ya Rabbi, o kulunu bize bildir. Onu aramızdan çıkaralım, öyle dua edelim, dedi Musa peygamber.

Bunun üzerine Allah dedi ki:

 • Onu size bildireyim de, ayıpları yüze vuran mı olayım?  

Bir gün Allah Musa Peygambere bildirdi:

 • O günahkâr öldü falan yerde. Cenazesini kaldır.  

Musa Peygamber onu tanımak istiyordu, koştu vardı ki üç tane cenaze var. “Bunların hangisi ya Rabbi, dedi. Gene cevap aynı: “İnsanların kusurlarını yüze vurmak yakışır mı Musa!”

Musa Peygamber cenazeleri defnetti.

Günah ve günahkârlar yüzünden insanlar çok şeyden mahrum olur. Ayrıca ayıp araştırmak yüze vurmak, İslam ahlakına sığmaz.

E- BİR DAVRANIŞ:

Kötü huylar nelerdir? (1)

Kötü huyların önemli olanlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Günah işlemek ve günahtan korkmamak,
 • Utanmamak, hayasız olmak, iffetini korumamak,
 • Hak yemek,
 • Yemin etmek,
 • Yalan söylemek,
 • İki yüzlü davranmak,
 • Gıybet etmek,
 • Laf getirip götürmek,
 • İftira etmek,
 • Haset etmek,
 • Hırsızlık yapmak,
 • Büyücülük, falcılıkla uğraşmak,
 • Zulmetmek,
 • Alay etmek, lakap takmak, kötü zanda bulunmak,
 • Çok gülmek, çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak,
 • Sövmek, lânet okumak, beddua etmek,
 • İnsanların arasını açmak,
 • İsraf etmek, cimri olmak,

F- SAĞLIK İÇİN

Erkeklerin küçük yaşta sünnet olması dinimizin emridir. Sünnet, Müslüman çocuklarına İslam’i kimlik kazandırır. Ruhen ve bedenen gelişip olgunlaşmasını sağlar.

Hıristiyanlıkta nasıl vaftiz, Hıristiyanlığı ön plana çıkarıyorsa, sünnet de İslam’ı ön plana çıkarır. Müslüman olduğunu hatırlatır.

Sünnet temizliği sağladığı için bazı hastalıkları da önler. Kesilip atılan kabuk içinde mikroplar eğleşir. Sünnet olmakla frengi, zührevi hastalıkların yayılması önlenmiş olur.

Sünnet olmak, penis kanseri riskini azaltır. Ayrıca rahim kanseri riskini de azaltır.

Asrın belası          AIDS hastalığına çarenin sünnet olmak, olduğu açıklanmıştır. Sünnetsizlerin üç misli daha fazla AIDS riski vardır.

Sifilis, frengi, uçuk, mantar gibi hastalıklar sünnet olanlarda daha az görülür.

Sünnetle sağlanan hijyen sayesinde penis kanseri riski kırk kat aşağı çekilmiş olur.

Alman Prof. Dr. Kiesslig şöyle demiştir:

– “Sünnet temizlik için şart. Ayrıca kanseri önlüyor. Hatta rahim kanserine engel oluyor. bence bütün Alman çocuklarını sünnet ettirmeliyiz.”

G. DİN BİLGİSİ

Cennet, cehennem nerededir?

Cennet, cehennemin nerede olduğu bildirilmemiştir. Biz varlığına inanırız.

Cennet de cehennem de yaratılmış, şu anda vardır. Kur’an-da “Hazırlanmış cennete koşun. Kafirler için hazırlanmış cehennem ateşinden sakının.” (Al–i İmran 131–133) buyrulmuştur.

Bu gün göremiyoruz diye inkara kalkışanlar oluyor. Halbuki her gün gökyüzünde nice nice gezegenler var. Bazıları yeni yeni keşfediyor.

Peygamberimiz Miraca çıktığında Sitret ü’l-müntekada cennet ve cehennemi ve azap görenleri görmüş, bize haber vermiştir. (Necm:13-15)

Cennettekiler Allah’ı nasıl görecek?

Dünyada göremediğimiz Allah ‘ı cennette göreceğiz. Dünyada “O’na gözler erişemez.” (En’am: 103) buyrulur. Kafirler Allah’ı göremeyecek. Çünkü onlar kör olarak yaratılacak. (Taha:124-127)

“O günde yüzler parlak olduğu halde Rablerine bakacak nice yüzlerde somurtacak.” (Kıyamet: 22-24)

Peygamberimiz şöyle bildiriyor:

-“Siz Ahirette dolunayı gördüğünüz gibi Allah’ı göreceksiniz.” (R. Salihin: 2/1055)

Bu ayet ve hadislerden anlaşıldığına göre cennette inananlar Allah ‘ı apaçık görecek. Ama nasıl onu bilemeyiz.

H- BİR DUA EDELİM:

Peygamberimizin dilinden dua:

– “Allah’ım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıran işleri senden dileriz. Ey Allah’ım, sevgini bize nefsimizden ailemizden ve sudan

daha sevgili kıl.”

I- BİR SÜRE EZBERLEYELİM:

KADİR SURESİNİN TEKRARI

İ- BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir