ELLİ YEDİNCİ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim

Bismillâhhirrahmânirrahim

A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ:

 • El- HADİ: Doğruyu gösteren, hidayet edendir.
 • El- BEDİ: Örneksiz yaratandır.

B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

a) Ayet: “Siz insanlara iyiliği tavsiye edip de kendinizi unutur musunuz?

(Bakar:44)

b)Hadis:“kolaylaştırınız,          zorlaştırmayınız.   Müjdeleyiniz,           nefret

ettirmeyiniz.” (Buhari, cihad:164)

* * * *  

İnsanlar yaratılışı ve yapısı itibariyle o günde yol göstericiye ihtiyacı vardır. Allah bunun için Peygamberler göndermiş ve kitaplar indirmiştir.

Kur’an da: “Öğüt, inananlara fayda verir” buyrulur. (Zariyat:55) Peygamberimiz de: “Din nasihattir.” Demiş, veda hutbesinde: “Burada bulunanlar, bulunmayanlara anlatsın” demiştir.

İnsanlara güzel şeyler söylemek, kayra çağırmak, Allah’a davet etmek, kötülüğü önlemeye çalışmak , bunu yaparken güzel konuşmak müjdelemek ve kolaylaştırmak her insanın görevidir.

Bunu yaparken insanlar önce kendilerinden başlamalıdır. Yüzmek bilmeyen biri, boğulmak üzere olana yardım edebilir mi? Edemez. Öyle ise önce kendimizi düzeltmeliyiz. Çünkü eğri cetvelin doğru çizgisi olmaz.

Bir çocuk çok şeker yiyormuş, birine bunun zararlı olduğunu söyle demişler de o kişi kendisi de şeker yediği için önce şeker yemeyi bırakmış, sonra söylemiş, o çocuk da şeker yemeyi bırakmış, derler.

Kötü insanı, kötü arkadaşı ve kötü alışkanlıkları olan birini terk etmek en son yapılacak iştir. Neden? Çünkü bizim karşı olduğumuz kişi değildir. ondaki kötülüktür. Biz o yanlışı düzeltmeye çalışmalıyız.  

İyilikleri anlatırken, kötülükler tanıtılırken yer ve zaman iyi seçilmelidir, mahcup edilmemeli, suçlanmamalıdır. O zaman fayda yerine zarar elde edilir.

“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır” derler. Her zaman güler yüz ve tatlı dil bir çok meseleyi halleder.

Kur’an-da: “Yapmadığını başkalarına söyleme” emri var. (Saff:3) En güzel yol örnek olmaktır. Peygamberimiz: ”Söyleme yap” demiştir. Güzel ahlakımızla, düzgün davranışlarınızla, güler yüzümüz ve tatlı  sözümüzle başkalarına en güzel şekilde faydalı olabiliriz. Böyle olursa iyiliğe çığır açan bir kimse oluruz. Peygamberimiz:”Bir iyiliğe sebep olan kimse, onu bizzat işlemiş gibidir” der.

 • SÖZÜN ÖZÜ:

a)- “Zorları zor görürsen, daha da zorlaşır” doğru.

b)– “Yağmur yağar taş üstüne, ne denirse baş üstüne” yanlış. Şahsiyetsizlik olur.

 • BİR OLAY:

Yıllarca develeri ile yük taşıyan adam hastalanır. Belli ki sona gelmiş. Etrafı ile helalaşmış. Aklına develeri gelmiş. Yıllarca beraber çile çektiği üzerinde hakları olan develer. Onlarla da helalaşmak istemiş, sıradan helalaşmış. Fakat sonuncu devenin bir itirazı olmuş.

– “Tamam hakkımı helal edeyim; dövmen bir tarafa, sövmen bir tarafa, aç susuz bırakman bir tarafa. Hepsi helal olsun. Ama yıllarca bizi uyuz bir eşeğin ardına taktın ya , bunu helal edemem” demiş.

Bazı şeyler onur kırıcı oluyor. Bazı haklarda helal edilemiyor. İşte…

E- BİR DAVRANIŞ:

Kötü huylar nelerdir? (2)

 • Kibirli olmak, gururlanmak.
 • Yapılan iyiliği, yardımı başa kakmak.
 • Başkalarını küçük görmek, aşağılamak.
 • Riya ve gösteriş yapmak – Kin gütmek, sinirli olmak.
 • Yağcılık yapmak.
 • Vesveseli olmak, her şeyden şüphelenmek.
 • Hastalık halinde kıskanç olmak.
 • Tembellik.
 • Hainlik.
 • Zina etmek.
 • kötü çığır açmak.
 • Kumar oynamak.
 • Acelecilik.
 • İntihar düşüncesi taşımak.
 • Taklitçilik yapmak
 • Rüşvet alıp vermek.
 • Münakaşa etmek, herkesle tartışmak.
 • Hep tenkit etmek, her şeye olumsuz bakmak.
 • Soğuk ve cıvık şakalar yapmak.

F- SAĞLIK İÇİN:

Kumar, yaygın olan bir hastalıktır.

Kumar, insanlara ümit kapısı olarak gösterilmektedir. Sonunda da hayal kırıklığı, ümitsizlik, karamsarlık, bunalım hatta intihara bile sürüklemektedir.

Kumar, sosyal bir felakettir. Yün kazağı kemiren güve gibi için için insanı, aileyi ve toplumu yer bitirir. Hırs. Kin, düşmanlık, cinayet, intiharı körükler. İnsanı gasp, hırsızlık, yalan ve hile gibi şeylere sürükler.

Her yönü ile zarar veren: tavla, satranç, okey, taş, kağıt, atari, Internet kumarı, piyango, loto, toto, bilardo, borsa ve bahisler kumara girer.

Kumarda her zaman maddi kayıpla kalmaz manevi yıkıma neden olur. İnsanı strese sokar. Sağlığı bozar. Kaybedenin bunalıma girip intihar ettiği çok görülmüştür.

Kur’an da “kumar şeytan işi pislik olarak adlandırılmış. Şeytan kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokar, sizi Allah yolundan alı kor” diye bildirilmiştir. (Maida:90-91)

G- DİN BİLGİSİ

Ölenin borçları ne yapılır?

İnsan ölmeden alacağını, borcunu yazmalıdır. Ölürken de vasiyet etmelidir. Yakınları da cenaze namazı kılınmadan borçlarını ödemeli ve helalaşmalıdır.

Peygamberimiz (as) borcu olanın ödeninceye kadar cenaze namazını kıldırmamıştır.

Cenaze namazından sonra “hakkınızı helal edin”, “helal olsun” demekle bilinen haklar helal olmaz. Hak geri verilmeden gönüller razı olmadan nasıl helal olur?

Peygamberimiz (as) : – “Mü’minin ruhu, borcu ödeninceye kadar ona bağlı kalır” demiştir.

(R.Salihin :2/947)

insanın önce insanlara karşı olan borçları ödendikten sonra Allah’a  olan

borçları ödenir. Bunda gecikilmemelidir.

 • Vermediği zekat borcu varsa,
 • Kesmediği kurban borcu varsa,
 • Tutamadığı oruçlar varsa,
 • Son anda kılamadığı namazlar varsa,
 • Yemin kefareti varsa,
 • Adağı varsa yerine getirilir, kabulü için Allah’a dua edilir.

H- BİR DUA EDELİM:

– “Allah’ım, kulağımızın şerrinden, gözümüzün şerrinden dilimizin şerrinden, kalbimizin şerrinden, cinsel organımızın şerrinden sana sığınırız.”

I- BİR SÜRE EZBERLEYELİM:

Asr Suresi:

Okunuşu:

-“Vel asri innel insâne lefi husrin illelezine âmenü ve amilüssalihati ve teva savbil hakkı ve teva sav bissabri.”

Manası:

-“Asra yemin ederim ki insan gerçekten zarardadır. Ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler zararda değildir.”

İ- BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir