ELLİ SEKİZİNCİ GÜN

Eüzübillahimineşşeytanirracim.

Bismillahirrahmanirrahim.

GÜNLÜK PROGRAM

A- ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:

 • EL-BÂKİ’: Varlığı daim olan, fani olmayandır.
 • EL-VÂRİS : Mülkün gerçek sahibidir.

B. GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

a.Ayet:“İnanmayanlar, güzel iş yaptıklarını sanırlar. Onların yaptıkları

işler boşunadır.” (Kehf: 104)

b. Hadis: “Altı kişiye ben lânet ettim, diğer peygamberler de lanet etmiştir:

 1. Allah’ın kitabını tahrif edene,
 2. Allah’ın kaderini yalanlayana,
 3. Allah’ın haram kıldığını helal sayana,  
 4. Allah’ın zelil kıldığını aziz, aziz kıldığını zelil kılana,
 5. Sünnetimi terk edene,
 6. Halka zulmedene.” (B. Hadis Kül: 4/277)

İslam dini, dinlerin sonuncusudur. Başka bir din gelmeyecektir. Allah katında hak din İslam’dır. İslam’dan başka din arayan sapıklık içinedir.

İslam, en kötü dönemde inmiştir. Getirdiği yeniliklerle çağ açmıştır. Bugüne kadar da çağın gerisinde kalmamıştır. Bundan sonra da çağları arkasında sürükleyecektir. Son yıllarda dünyada yayılan tek din İslam’dır. Dinleri araştıranlar, Müslüman olmaktadır.  

Bir batılının güzel bir sözü var: “Hıristiyanlar alim olduğu zaman dinden çıkar. Müslümanlar cahil olduğu zaman dinden çıkar.”

Bugün İslam’ın düşünce seviyesinde ne bir din vardır, ne de bir fikir vardır.

Bugüne kadar İslamiyet ilimle çatışmamıştır. İslam, son sözü bin dört yüz yıl önce söylediği halde gelişen ilmin icat ve buluşları ile çatışmamıştır. Daha çok ilme ışık tutmuştur.

İslam neyi emrettiyse insan yararına emretmiştir. İslam’ın emirleri arasında insanın fayda göremeyeceği bir emri olmadığı gibi, yasakları arasında da yapmadığı zaman zarar göreceği bir emri yoktur.

İslam Araplara inen Arapların dini değildir. O bütün insanlığa inmiştir. Bugün İslam hakkında ileri geri konuşanlar, ya İslam’ı bilmiyorlardır ya da İslam düşmanıdır.

Diğer dinler hak din olma özelliğini kaybetmiştir. Bernard Shaw: “İslam dini, her devre hitap edebilecek bir dindir. Yarının Avrupa’sının da dini olacaktır” derken doğru söylemiştir.

C. SÖZÜN ÖZÜ:

 1. “Kötü söz, sahibine aittir.” Doğru. Kötü söz, kötü insan söyler. Kabın

içinde ne varsa, dışına o sızar.

 • “Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı de.” Yanlış. İki yüzlülük olur.

D. BİR OLAY

Bir adam, bir adama öğüt veriyordu:

 • Huzur istiyorsan sen ibadetlere sarıl. Bak yaşlısın camiye git. Hazırlan hacca git. Hayırlı işler yap. Vasiyetini de hazırla koy..

Orada bu öğütleri dinleyenlerden biri:

 • Bir şey sorabilir miyim? dedi.
 • Sorabilirsin, cevabını alınca, dedi ki:
 • Sen bunları yaptın mı?

Adam bir an düşündü, şaşırmış hali ile şöyle cevap verdi:

 • Ben söyleyiciyim!…

Okuyucu olmak, dinleyici olmak, sadece söyleyici olmak ve öğüt veren olmak insanı kurtaramaz. Yaşayan, yapan ve yaşatan olmak gerekir. Peygamberimiz: “Söyleme yap” demiş. Allah da Kur’an-da bir şeyi yapmadığı halde başkalarına söyleyeni kınamıştır.

E- BİR DAVRANIŞ:

Ölmüşlerimize karşı vazifelerimiz nelerdir?

Her şeyden önce ölenler için ağlayıp, sızlayıp aşırı derecede üzülmemeliyiz. Böyle yapmak, onların azap görmesine neden olur.

Bize düşen, bizden önce gidenlerden ibret almaktır, ölüme hazırlanmaktır.

Ölenler hayırla anılmalı, arkalarından hayır yapılmalı, okuyup ruhuna bağışlanmalı ve günahlarının affı için dua edilmelidir. Zaman zaman kabri ziyaret edilmelidir.

Ölenin borçları varsa ödenmelidir. Ödenirse, borcu düşer, azap görmez. Onun için yapılan hayırlar, okunanlar ona ulaşır. Azabının hafiflemesine veya kurtulmasına neden olur.

Ölenler bizden dua bekler, hayır bekler ve bizim iyi olmamızı ister. Kötü olup da kemiklerini sızlatmamalıyız. Her hayırlı iş ölüye fayda verir. Kötülük de ölüye ulaşır. O zaman üzülürler.

E. SAĞLIK İÇİN:

Bazı şeylerden kaçınmamız, ruh ve beden sağlığı açısından çok önemlidir. Mesela; aşırı top hastalığından uzak durmalıyız. Topu sevdiğimiz kadar kitap sevmeliyiz, dergi sevmeliyiz, gazete sevmeliyiz. Ama bunlarında müstehcen ve yıkıcı, yozlaştırıcı olanlarından kesinlikle uzak durmalıyız.

Yalan, abartılmış haberler veya karamsarlık tabloları, müstehcen resimler, haberler, abartılı cinayet, kaza resimleri, haberleri, insan, bilhassa çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yapar.

Müstehcen resimler insanın hafızasına yerleşir. İnsan beyni adeta resim çeker, aklından, gözünün önünden gitmez. İnsanın aklına iyi şeyler getirmez. İnsan suça itilir. Taciz, tecavüzler artar.

Müstehcenlik iyi duyguları zayıflatır. Ahlakı yozlaştırır. Kalbi gönlü öldürür. İnsanı acımasız yapar. Nefsin duygu ve düşüncelerini ön plana çıkarır. Böylece insanın ruh sağlığı bozulur.

DİN BİLGİSİ:

Peygamberlerimizin peygamberliğini tasdik edip, ona inanan,  

İlk Müslümanların adları:

 1. Hz. Hatice (RA)  
 2. Hz. Ali (RA)  
 3. Zeyd bin Harise (RA)  
 4. Hz. Ebubekir (RA)  

Cennetle müjdelenen 10 kişi:

Daha dünyada iken Allah tarafından on kişi cennetlik olduğu bildirilmiştir.

Bunlara “aşere –i mübeşşere” denir.

Bu on kişinin adları şunlardır:

 1. Hz. Ebubekir (RA)  
 2. Hz. Ömer (RA)
 3. Hz. Ali (RA)
 4. Hz. Osman (RA)
 5. Talha (RA)
 6. Zübeyr (RA)
 7. Abdurrahman bin Avf (RA)
 8. Sa’d bin Ebi Vakkas (RA)
 9. Said bin Zeyd (RA)
 10. Ebu Ubeyde bin Cerrah (RA)

H. BİR DUA EDELİM

– “Allah’ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerimize çekecek her şeyden sana sığınırız.”

I. BİR SURE EZBERLEYELİM:

SURELERİN TEKRARI

İ. BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir