ELLİ DÖRDÜNCÜ GÜN

Euzubillahhimineşşeytanırracim

Bismillâhhirrahmânirrahim

GÜNLÜK PROGRAM:

A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ:

 • El- GANİYY: Çok zengin olandır.
 • El- MUĞNİ: Zengin edendir.

B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

 1. Ayet: “Ey iman edenler! Eğer bir bozguncu size bir haber getirirse o haberin doğru olup olmadığını araştırın. Yoksa bilmeden birilerine kötülük edersinizde sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Zannın çoğundan kaçının, birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birilerinizin ardından

çekiştirmeyin…”(Hücurat:6/12)

 • Hadis: “Azabı en çok artıran günahlardan biri de bir kimsenin

namusuna haksız yere dil uzatmaktır.” (Seçme hadisleri: 256/94)

*****

İftira yanan bir ateştir.Nereye bir kıvılcım düşerse orayı yakıp kavurur.

İftiranın verdiği zarardan dolayı Kur’an da kesin olarak yasaklanmıştır:

 • “İftira, apaçık bir günahtır.” (Ahzab:58)
 • “Namuslu kadına iftira etmeyiniz.” (Nur:4)

-“İnsanlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını isteyenler için dünyada ve Ahirette çetin bir azap vardır.” (Nur:19)

-“Namuslu bir kimseye zina iftirasında bulunan, dünyada ve Ahirette lânetlenmiştir; yaptıklarına dilleri, elleri ve ayakları şahitlik ettiği gün onlar için çok büyük azap vardır.” (Nur: 23/24) diye bildirilmiştir.

İftira çok çirkindir. Kalıcı izler bırakır. Onun için cezası çok ağırdır. İftira atan kimse, iftiradan vazgeçer, tevbe eder, iftira ettiğinden özür diler ve o iftirayı duyanlara gerçeği anlatırsa, belki onu Allah af eder.

Müslüman kötü zanda bulunmaz. Kötü düşünmez. İyi tarafını düşünür. Rüyayı bile iyiye, hayra yorar. İnsanların ve hayatının iyi taraflarını görür, işi tersinden almaz yani koca gülü bırakıp da daldaki küçük dikeni görmek olgun insan işi değildir.

Bir insan başkalarına iftira atmadan, ayni şeyleri başka birinin kendisi hakkında söylese, hali ne olur, onu düşünmeli, ona göre davranmalıdır.

C- SÖZÜN ÖZÜ:

 1. “Okumak, adam olmak değildir, adam olmak faydalı olmaktır.” Doğru.
 2.   “Elin demişine, pazarın yemişine bakma. Ne dilersen yap.” Yanlış. Arsızlık olur, utanmazlık olur.

D- BİR OLAY:

Bursa’da bir zamanlar adamın biri bir at satın alır. Fakat at hastadır, geri getirir, adam geri almaz. Doğru kadıya gider. Kadı yerinde yoktur. At ölür.

Ertesi günü adam Kadıya gelir durumu anlatır. Kadı iki tarafı da dinler, şu kararı verir:

– Eğer ben görevimin başında olsaydım atı geri verecektim. Sen zarar görmeyecektin. Ben yoktum, at öldü, onun için al şu parayı der, atın parasını öder.

Adalet mülkün temelidir. Aleyhimize, zararımıza da olsa doğru olunur.

E- BİR DAVRANIŞ:

İyi huylar nelerdir? (1)

İyi huylardan bazıları şunlardır:

 • İyilik yapana teşekkür etmek ve Allah’a şükretmek.
 • Sabırlı olmak,
 • İyi niyetli olmak,
 • İffetli, hayalı olmak,
 • Sözünde durmak,
 • Doğru olmak, doğru söylemek,
 • Adil olmak, insanlar arasında ayrım yapmamak,
 • İyi olmak, herkesin iyiliğini istemek,
 • İnsanları hayra, hakka çağırmak,
 • İyiliği emredip kötülükten sakındırmak,
 • Affedici olmak,
 • Hoş görülü olmak,
 • Merhametli olmak,
 • Güler yüzlü ve tatlı dilli olmak,
 • Haddini bilmek,
 • Kolaylık göstermek,

F- SAĞLIK İÇİN:

Kur’an da sağlık:

Kur’an-ı Kerim insanın mutluluğuna ve sağlığına da yer verir. Koruyucu hekimlikten de bahseder.

Meselâ: anneye de, çocuğa da faydalı olan süt emzirmesi annelerin iki yıl çocuğu emzireceği (Bakara: 233)

 • Rahatsızlık olan ay hali ve nifas hallerinde ilişkinin yasak oluşu. (Bakara: 222)

-Süt kardeşle evliliğin sakıncaları (Nisa:22)

 • Ruhi bunalım ve sebepleri (Yusuf:48+Fatır:9)
 • Ayrıca sihir, büyü ve cin tesiri (Felak + Nas + Şura:27 + Sebe:8)
 • Deri hastalığı: (Miada:110+ Ali imran: 49)
 • Alkolün zararları (Saffat:47+ Vakıa:19+ Tur:23)
 • İnsan sağlığına zarar verecek yiyecek içecekleri yasaklamış olması, insanı mutlu edecek şeyleri emretmiş olması, temizlik konusunda ki uyarıları, korunma ile ilgili emirleri hep insan yararınadır.

Bunlar sadece birkaç örnektir.

Ayrıca abdest, gusül ve namaz diğer ibadetlerdeki faydalar ve bu konudaki emirler bugün bir bir tavsiye edilen hususlardır.

G- DİN BİLGİSİ:

Ölenin ruhu nereye gider?

Ruh, bir bedenden ayrıldıktan sonra başka bir bedene veya bir hayvana geçmez. Bu ilkel toplumlardaki bir inançtır. Bu düşünce dirilip, hesap vermeyi inkar etmek için ayakta tutulup desteklenen bir inançtır.

Ruh, bedenden çıkınca oraya buraya gitmez. Ortalıkta dolaşıp durmaz., çağrılmaz. Çağırılınca gelmez. Ölenin ruhu, tekrar dirilişe kadar Berzah aleminde eğleşir.

Ölenin ruhu artık bedenden ayrıldıktan sonra dünya ve dünyadakilerle ilişkisi kesilir. Tekrar geri dönüp gelmezler. (Yasin:31)

Kur’an da öldükten sonra geri dönmek isteyenlerin isteklerini boş laf olarak nitelendirilir ve dirilecekleri güne kadar Berzah aleminde kalacakları bildirilir.(Mü’minun:99-100)

Tenasüh bir ifadeyle de reenkarnasyon sapık bir düşüncedir. İslam inancına göre değildir.

Eğer ruhlar geri gelseydi, diyelim ki öldürülen bir insanın ruhu çağrılır “Seni kim öldürdü?” denir katil bulunurdu.

Ölüden cevap alınamadığı gibi ruhtan da  cevap alınamaz. Onun için “Falanın ruhu hazırdır, bizi görür” demek “yetiş” “imdat!” demek veya bir yatırdan yardım istemek çok yanlıştır.

Herkesin ruhu ayrıdır. Allah herkesi nasıl ayrı yarattıysa onun ruhunu da ayrı yaratmıştır. Her ruh kendi bedenin de hesap verecektir.

H- BİR DUA EDELİM:

Hastaya okunacak dua:

“Allahümme âfini fi-cesedi ve âfini fi beseri vec’alhul vârise mini lâ-ilahe illellahu’l-halimu’l kerimu, subhanellahi rabbi’l-arşı’l-azim. Velhamdu-lillahi Rabbi’l âlemin.”

Allah’ım! Bana cesedimde afiyet, görmemde afiyet ver. Görmemi bana vâris kıl. Halim, Kerim olan Allah ‘tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın rabbi olan Allah ‘ı  noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

I- BİR SÜRE EZBERLEYELİM:

KADİR SÜRESİNİN TEKRARI

İ- BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir