ELLİ DOKUZUNCU GÜN

Eüzübillahimineşşeytanirracim.

Bismillahirrahmanirrahim.

GÜNLÜK PROGRAM

A- ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:

98- Er-REŞİD: Kullarını irşad edendir.

B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

 1. Ayet: “Kim Allah’ı anmaktan yüz çevirirse, ona geçimi dar ve sıkıntılı

bir hayat yaşatırız.” (Taha: 124)

 • Hadis: “Bir kimse bir yerde oturur da Allah’ı anmadan ve salavat

getirmeden kalkarsa, Allah’a karşı eksik iş yapmış olur. O kimse yatağa yatar da gene Allah’ı anmazsa, eksik iş yapmış olur.”  (R. Salihin: 822)

         *        *        *

İnsanın kurtuluşu için sadece farzlar yeterli değildir. farzlarla beraber diğer sevaplı işler yapması gerekir. Çünkü farzları yerine getirmekle görevini yapmış, borcunu ödemiş olur.

Peygamberimiz şöyle bildiriyor: – “İnsan önce kıyamet günü farzlardan sorulacak, namaz dan sorulacak. Eğer o tamsa kurtulanlardan olacak. Eğer farzlar kurtuluş için yetmezse, eksiklik sünnetlerle tamamlanacak sünnetler de yetmezse, noksanlık nafilelerle tamamlanacak” (R.salihin:2/398)

Demek ki, ibadetlerin her çeşidini ve sevaplı işleri yapmadan kurtuluş yok.

Sevabı bol olan, Ahirette kurtuluşumuzu sağlayacak olan bazı davranışları şöyle özetleyebiliriz.

 • Her işte besmele çekmek,
 • Abdestli bulunmak,
 • Elhamdulillah, şükür, inşallah gibi kelimeleri sıkça tekrar etmek,

-Peygambere salavat getirmek, sünnetine uymak,

 • Namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetleri yapmak, Kur’an okumak.
 • Yardım gibi hayırlı işlere koşmak, insanları sevindirmek,
 • İnsanların ayıplarını kusurlarını örtmek,
 • İnsanlara güler yüzle davranmak, merhametli, saygılı olmak,
 • Edepli hayalı davranmak,
 • Yalandan, iki yüzlülükten, gıybetten, hasetten kibir gururdan uzak durmak,

-İnsanlara sıkıntı vermemek, zulmetmemek, -Her türlü ahlaksızlıktan kaçınmak, dürüst olmak.

Bunlar sevaplı işlerdendir.

C- SÖZÜN ÖZÜ:

a)– “Lafla peynir gemisi yürümez.” Doğru.

b) – “Bal tutan parmağını yalar.” Yanlış.

D- BİR OLAY:

Beyazıd-ı Bistami’ye öğrencileri birinden övgü ile bahsederler. Şöyle iyi, şöyle büyük, şöyle alim  vb.

Bu övgü zaman zaman yapıldığı için Beyazıd öğrencilerine:

 • Haydi hazırlanın o övdüğünüz büyük zata gidelim, ziyaret edelim, der.

Toplanırlar, o kişinin bulunduğu yere gelirler. Namaz vaktidir. Adam da camiye girmek üzeredir. Tam bu sırada övdükleri adam, hem kıble tarafına, hem de cami avlusuna tükürür.

Beyazıd öğrencilerine:

 • Gördünüz mü?
 • Gördük.
 • Ne gördünüz?
 • Cami avlusuna tükürdü.
 • Kıbleye doğruda tükürdü.
 • Evet.
 • “Bu adam sizin övdüğünüz gibi biri olsaydı, bunları yapar mıydı? Haydi çocuklar dönüyoruz” der ve dönerler.

İnsan edepli olur. İnsanın üstünlüğü edep iledir. Bazı şeyleri yaparken de edepli olmalıdır.

E- BİR DAVRANIŞ:

Misyonerlere karşı tavrımız ne olmalıdır? Misyonerler, Hıristiyanlığı yer yüzüne yaymak için çalışan insanlardır. Bunlar insanlara yardım severler olarak yaklaşırlar, yardım ederler, vaatlerde bulunurlar. Bunlar hep birer tuzaktır. Bütün gayeleri Hıristiyan yapmaktır.

Misyonerler davaları uğruna yalan söylerler ve her hileye başvururlar. Hıristiyan ettikten sonra da ortada bırakırlar.

-Bunların vaat ve yalanlarına inanmamak gerekir.

 • Hıristiyanlık bozulmuş bir dindir. Cazip bir yanı yoktur.
 • Allah en son din olarak İslam’ı göndermiştir. Bizden Hıristiyanlığı değil İslam’ı istiyor. Müslüman olmamızı, Müslüman olarak yaşamamızı ve Müslüman olarak ölmemizi istiyor.  

Bir de şeytana tapan, şeytana kulluk yapan satanistler var. Bunlar da insanları şeytanın yoluna davet ediyor. Halbuki Allah şeytana tapmayın, onun ardından gitmeyin, o sizin düşmanınızdır diye uyarmıştır.

Bu tür yollara gidenler zarar görür, içlerine girince de ayrılamazlar.

Bunlara karşı İslam’ı iyi öğrenmek en güzel yapılacak iştir.

F- SAĞLIK İÇİN:

Kaçınmamız, mesafeli yaklaşmamız gereken bir şeyde televizyondur.  

Kontrolsüz biçimde yayın yapan televizyon, insan beyninde, tahribat yapar. Tembelliğe iter. Duyarsız, ilgisiz, düşünmez insan yetişir.

Televizyon, ahlaki, insani ve dini değerleri göz ardı ediyor, bunalıma neden oluyor.

Televizyon alkol, uyuşturucu., sigara ve fuhuş gibi kötülüklerin yayılmasına neden oluyor. Aile yuvalarını yıkıyor. Bağımlılarını önüne gelenle ilişkiye zorluyor.

Televizyon kötü örnekler sergiliyor, kötülükleri örnek olarak sunuyor ve intihar olaylarını arttırtıyor.

Televizyon eğlenceyi, müstehcenliği insanlara yeni bir din olarak sunuyor, uyuşturuyor, uyutuyor. Çoklarını sapıklığa sürüklüyor.  

Bazıları için enayi kutusudur.

Haberler moral bozuyor, karamsarlığa itiyor.

Reklamlar bile müstehcen. Ailecek izlenebilecek çok az kanal çok az program oluyor.

Televizyon dilimizi bozuyor, ölçülü seyredilmezse insanı yorgun yatırıyor, yorgun kaldırıyor.

Televizyon bilhassa çocukları esir alıyor, gözünü bozuyor, düşünmekten alıkoyuyor, robot gibi televizyon çocuğu yetişiyor. Sağlığını bozuyor, çocuğun ruh ve beden dengesini bozuyor. Televizyondan ölçülü ve faydalı bir şekilde yararlanılmalıdır.

Hanımlar, dizilere filmlere  ve eğlence programına esir olmamalıdır.

Evde müspet kanal, müspet program seyredilmelidir.

Televizyon ölçülü seyredilmelidir.

G- DİN BİLGİSİ:

Hz. Muhammed (AS):

12- Rebiulevvel – 571 günü dünyaya geldi.

Soyu: Haşimoğulları.

Babası: Abdullah Annesi: Amine,

Dedesi: Abdulmuttalip

Süt annesi: Halime,

Çocukları: Kasım, Abdullah, İbrahim, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır.

63 yaşında 632 de Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Allah Rasulü, 40 yaşında Peygamber olmuştur.

Peygamber olmadan önce “Muhammed’ülemin” adını almıştır. Herkesin takdirini kazanmıştır.

O, rahmet peygamberidir. Allah: “biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik” demiştir. (Enbiya:107) o düşmanlarına bile şefkat merhamet göstermiştir.

O, yüce bir ahlak üzere yaratılmış ve ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir.

23 yıllık Peygamberlik görevini Veda  Hutbesi ile tamamladı. En son 7 dirhem parası vardı, onu a sadaka olarak verdi. “Namaza, namaza dikkat edin” son sözleri oldu.

O’nun bize mirası, Kur’an ve sünnettir.

Allah şefaatinden mahrum etmesin.

H- BİR DUA EDELİM:

– “Allah’ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp muhtaç olmaktan, kabir azabından sana sığınırız. Allah’ım, bizi her türlü günahtan temizle.”

I- BİR SÜRE EZBERLEYELİM:

SÜRELERİN TEKRARI

İ- BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir