EL İLE BOŞALMA (İSTİMNA)

Peygamber (as): “Eliyle nikâhlanan, mel’undur.” Buyurmuştur. Eli ile boşalanın Allah kıyamet gününde yüzüne bakmaz.” (Ramuzu le Hadis: 296/2)

Eğer zinaya düşme tehlikesi ve korkusu varsa, o zaman zina yapmaktan ehvendir. (İ Canan Hadis Ans: 2/212)

Zevk için yapılırsa, Hanefi âlimlerine göre günahtır.

Halil Günenç Günümüz Meselelerine Fetvalar Cilt 2/Sayfa 234 de şöyle der: İstimna: Mastürbasyon ahlak ve terbiyeye aykırıdır. Hanefi, Safi ve Maliki mezheplerine göre haramdır. Hanbeli mezhebinde günaha düşme korkusu yoksa haramdır.

 Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Aile İlmihali adlı kitabının 120121-122 sayfalarında özetle şöyle der:

 “Mastürbasyon, İslam fakihlerinin çoğunluğuna göre birinci derecedeki haramlar arasında değildir.”

 Hz. Peygamber tarafından hoş görülmemiştir: “Elle boşalan lanetlidir.” Buyurduğu nakledilir.

 İstimnanın doğrudan helal olduğunu söyleyen bir İslam âlimi olmamıştır. (Mü’minun Suresinin 5-7. Ayetlerini delil sayarlar).

 İbn-i Abidin bu konuda şöyle demiştir. “Sırf zevk için istimna haramdır.”

Mastürbasyon Zararlıdır

 • Alışkanlık haline gelirse, sık sık ihtilam olmaya ve ani boşalmaya sebep olur. Erken inzal, evlilik hayatında tatminsizliğe sebep olur.
 • Gençliğinde bu işi yapanın erken yaşta cinsel hayatı sona erer.
 • İstimnaya alışanlarda kısırlığa neden olur.
 • Genç bu yola alışınca şehvet perest olur. Çocuk demez, yaşlı demez taciz eder, tecavüze yeltenir. Atalarımız  “alışmış, kudurmuştan beterdir” demişlerdir.
 • İnsan yalnızlığa itilir, içine kapanır, bunalıma düşer. Çünkü her olaydan sonra pişmanlık duyar.
 • Gençlerin bu yolla enerjileri yok olur. (Yusuf El Kardavi-

Helal Haram 178)

Tıp otoritelerine göre:

 • Ruhsal ve bedensel hastalıklara neden olur.
 • Ruhi ve fiziki dengeyi bozar. Psikolojik rahatsızlıkların başlangıcıdır.
 • İnsanı zayıflatır, rahatsızlık verir.
 • Öğrenci ise başarısızlığına neden olur. Aklı, fikri cinsellikte olur.

Zarar görmemesi için gençlerimiz ne yapmalıdır?

 • Müstehcenlikten uzak durmalıdır.
 • Eline, beline, diline sahip olmalıdır.
 • Kız erkek arkadaşlığının dozunu kaçırmamalıdır.
 • Müstehcen televizyon programlarından, müstehcen gazete, dergi ve filmlerden, konuşmalardan uzak durmalıdır.
 • Sağlıklı bir insan olarak topluma katılmak istiyorsa, ciddi şeylerle uğraşmalıdır.
 • İslam âlimleri, sünnete uyarak gençlere namaz kılmayı, oruç tutmayı, özellikle tahrik ortamlarından uzak kalmayı, tavsiye etmişlerdir. Hz. Peygamber şöyle buyurur:

“Gençlerden evlenmeye gücü yeten evlensin, çünkü evlenmek gözü ve nefsi korur. Buna gücü yetmeyen de oruç tutsun. Çünkü oruç en iyi sığınaktır.”

(Y. El Kardavi Helal Haram: 178)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir