Ekmeğin israfı konusunda alınacak tedbirler neler olmalıdır?

1-Ekmeğin gramaj çeşidi artırılmalıdır.

2-Halka israf konusu iyi anlatılmalı, evde kuruyan ekmeğin çorbanın içine atılarak ve yumurta ile kızartılarak yenebileceği öğretilmelidir.

3-Yanık, kalitesiz, iyi pişmemiş ekmeklerin satışa sunulması engellenmelidir.

4-Ekmeğin çabuk bayatlamasını önleyici maddeler kullanılmalıdır.

5-Fırınlar çok sık denetlenmelidir.

6-İhtiyactan fazla ekmek üretilmemeli ve alınmamalıdır. Yurtta, orduda, hastanede ekmek ihtiyaca göre kesilmelidir kurumaması için poşet içinde tutulmalıdır.

İsraf, tasarruf, tutumluluk, yerli malı kullanımı gibi konular okullarda ders olarak okutulmalıdır. Bu eğitim hapishanede ve askeriyede de yapılabilir. Çünkü iktisat eden sıkıntıya düşmez.

İhtiyaç sahipleri düşünülerek iktisat etmenin israftan kaçınmanın lüzumu anlatılmalıdır.

Tüketimi körükleyen yanıltan reklamlar kontrol altına alınmalıdır.

Doğru ölçülü alışveriş alışkanlığı kazandırılmalıdır. Ölçüsüz harcama hayatı alt üst ediyor evin huzurunu kaçırıyor boşanmaya kadar gidiyor veya borç batağı intihara götürüyor. Alırken rahatlayan öderken çıldırıyor. Alırken sanki bedava gibi geliyor.

Bir de zengin görünme hastalığımız var. Ayak yorgana göre uzatılmıyor. Borç harç alınıyor. Orta halli insanlar bile sık sık divan, koltuk, perde değiştirmeye kalkıyor

Bir önemli husus da: bize ihsan edilen nimetler için verene şükretmiyoruz.

Şükredilmeyen malın bereketi olmuyor. Sel götürür, yel götürür, ateş yakar yani mal telef olur. Sadece madden değil, manen de zarar görülür. Huzur ve mutluluk olmaz.

Evdeki sıkıntı ve ihtiyaç evin hanımını da çalışma hayatına itiyor. İşte o zaman istenmeyen nice nice olaylar oluyor.

Bakın bu konuda dinimiz ne diyor:

Kuran’da onlar harcadıkları zaman savurganlığa saparlar, ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisinin arasında dengelidir.(Furkan :67)

Bu ayete göre harcamalarda orta yol tutulacaktır. Gelir gider dengesi kurulacaktır.

İsraf ve lüks gösterisi maddi ve manevi sıkıntıya soktuğu için İslam israfı, gösterişe kaçmayı haram kılmıştır.

Cimrilikte yerilmiştir şöyle buyrulur:

-“Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır’! O kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır.”(Ali İmran :180)

Peygamber (as) da: “İki haslet vardır. Bunlar müminde olmaz:

cimrilik ve kötü ahlak” (Tirmizi: Zühd :8) der.

İsrafta hayır yoktur. H ayır da da israf yoktur. Kimse “Mal benim istediğim gibi, istediğim yere, dilediğim kadar harcarım” diyemez. Mülkün sahibi Cenab-ı Allah’tır. Dilediği zaman çekip alıverir. Veya yerli yerinde kullanılmadığı zaman da yel alır, sel alır, ateş kül eder.

Rabbim bizi hatalarımızdan dolayı cezalandırmasın.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir