EĞLENCEDE HARAM OLANLAR

İslam da eğlence yasak değildir. Ancak nefse hitabeden zamanı israf eden, kötülüğe götüren, kötülüğü akla getiren kötü görünüm sergileyen, kötü sözler içeren müzik ve o müzik eşliğinde eğlence meşru değildir.  

İçkili, danslı, çalgılı,şarkılı,türkülü eğlenceler dört mezhebe göre helâl değildir.  

Kuran’da “Boş lafa müşteri çıkmak” olarak kabul edilmiştir. (Lokman:6)  

Hz. peygamberinde şöyle bir uyarısı vardır: “şarkıcı kadının parası haramdır. Onu dinlemek haramdır. Yüzüne bakmak da haramdır. Parası da köpek parası gibidir, haramdır. Kimin ki eti haramdan Beslendi ona cehennem ateşi evladır.(Ramuz el-ehadis:269/6)

Kuranda: “ gülüyorsunuz, ağlıyorsunuz ve siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz! “buyrularak insanlar uyarılmak istenmiştir. (Necm  60-61)  

Eğlencede haddi aşmak haramdır. Eğlence:  

  • Allahı anmaktan alıkoymayacaktır.  
  • Kulluk görevlerinden, sosyal görevlerden alıkoymayacaktır.
  • Çalışmaktan,aileye karşı görevlerden alıkoymayacaktır.  
  • Malın telef olmasına sebep olmayacaktır.
  • Ahlâki ve manevi duygulara zarar vermeyecektir.
  • İçki, dans, fuhuş gibi beraberinde günaha harama sebep olmayacaktır.  
  • Eğlence, yapıcı ve dinlendirici olmalıdır.  
  • Sınırı aşan şakada uygun görülmemiştir.  
  • Hayvan dövüşleri,hayvanın hedef alınması yasaktır.
  • Prensip olarak günahtan ve günah işleyenlerden uzak kalındığı  gibi günah ortamlarından da uzak durulacaktır. Buralara gidilirse, günaha iştirak

olur,                                           

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir