DUYARLI OLMAK

Duyarlı olmak, ruhu ölmeyenlerin inancı, idealleri yozlaşmamış ve insanlığını kaybetmemiş olanların işidir.

Uyuşmamış, uyuşturulmamış kimseler duyarlı olur.

Ahlaki, insani değerlerini kaybetmeyenler duyarlı ve tepkili olur.

Vatan, bayrak sevgisini ve milli benliğini kaybetmeyenler duyarlı olur, saldırılara karşı tepkili davranır.

Aslında her canlının kendine yönelik hareketlere karşı tepki gösterme özelliği vardır; kendini savunur. Zor durum da kaldığı zaman Allah ona nasıl bir yetenek verdiyse, onu kullanır, savunma yapar, kendi varlığını devam ettirir, neslinin devamını sağlar.

Kendini savunamayan yok olur, gider. Fertlerin ailelerin ve toplumun devamı duyarlılığına ve yapacağı savunmaya bağlıdır.

Herkes çalışır çabalar, fakat güdülen davanın haklılığı önemlidir. Yapıcı ve olumlu kimseler meydana çıkmazsa, batıl ve yabancı ideoloji sahipleri meydana çıkar, onlar gündem de kalır, haklı görünür. Kendisi vurur, kendisi bağırır.

Bunlar bazı olayları bahane ederek bozgunculuk yaparlar kırarlar, dökerler, devlete kafa tutarlar, yabancı ideolojinin emellerine hizmet ederler.

Kur’an’da bozgunculardan şöyle söz edilmektedir:

“Gerçek şu ki, kafir olanları azab ile korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir. İman etmezler.”

“Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de perde çekilmiştir. Onlar için büyük azap vardır” (Bakara.6-7)

“Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elim bir azap vardır.”

“Onlara yer yüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman “Biz ancak ıslah edicileriz” derler.

“Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar.” (Bakara:10-12)

İnsanlar arasında fitne ve fesat çıkaran bozguncular hastalıklı insanlardır. İşleri güçleri huzursuzluk çıkarmak, yalan söylemek ve karışıklık çıkarmaktır. İnsanları birbirine düşürmeye, fitne ateşini tutuşturmaya çalışırlar. Din düşmanı, ahlak düşmanı kimselerdir. Zaman zaman inanmadıkları halde inanmış gibi görünerek insanları aldatmaya çalışırlar.

Tarih boyunca peygamberler böyle bozguncu kimselerle mücadele etmiştir. Kıyamete kadar da iman küfür kavgası olarak devam edecektir. Netice de fitnecilere, bozgunculara karşı duyarlı olan ve tepki gösterenler mükafatlandırılacak, bozguncular ise Allah’ın vadettiği şiddetli azap ile karşılaşacaklardır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir