Düşman, Güçlü Müslüman Birliği İstemez

İslam’a, Müslümana karşı olan kâfirler ve ideolojiler, hep Müslümanları nasıl bölebiliriz, onlara nasıl hâkim olabiliriz, diye imha planları hazırlamışlardır. Bakın İslam ülkelerine; bir araya gelebiliyorlar mı? Böyle mi olmalı?

Muaviye ile Hz. Ali(ra) ı karşı karşıya getiren cihan imparatorluğunu parçalayan düşman, hiçbir dönemde Müslümanların kardeşliğine müsaade etmemiştir. Oynanan oyunlara tarih şahittir.

Ne zaman Müslüman Türkiye uyandı birbirine sarıldı, düşman hemen harekete geçmiş fitne ateşini tutuşturmuştur.

Kur’an’da: Müslümana nasıl emrediliyor:

  • “Kâfirler birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz birbirinizin yardımcıları olmazsanız, aranızda fitne ve fesat çıkar.” (Enfal: 73) uyarısı vardır.
  • “Öyle bir fitneden sakının ki, içinizden yalnız zulmedenlere isabet etmez…” (Enfal: 25)
  • “Allah ve Resulüne itaat ediniz. Birbirinizle uğraşmayınız.

Yoksa kuvvetinizi kaybedersiniz.” (Enfal: 46)

Peygamberimiz: “Size ayrılıp dağılmaktan sakınmanızı tavsiye ederim. Çünkü şeytan yalnıza daha yakın olur. Toplumdan uzak olur. Kim cennetlik olmak istiyorsa, toplulukla olmaya çalışsın.” (Tirmizi Fiten: 4/2254) tavsiyesinde bulunmuştur.

Atalarımız: “Birlik imandandır, ayrılık şeytandandır.” Demişlerdir.

Uyanalım, düşman oyunlarına gelmeyelim. Onlar bizim iyiliğimizi düşünmezler, istemezler.

Eğer bu milletin kardeşliğine bir zarar gelirse, bundan herkes zarar görür.

Gemi batırılırsa, batıranda, gemidekilerle batar.

Allah içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etmesin.

Sonuç Olarak

Güçlü – İslam birliği istemeyen Siyonizm ve haçlı zihniyeti, sinsi faaliyetini sürdürmektedir.

Atalarımız: “Su uyur, düşman uyumaz” derken düşmana karşı her an uyanık olmamızı istemiştir.

Unutmayalım, Osmanlı’yı çeşitli entrikalarla yıkan zihniyet, Müslüman Türkiye’yi yıkmak, yok etmek ve İslam ülkeleri üzerindeki hâkimiyetine son vermek için elinden gelen her oyunu oynamaktadır.

Küfür tek millettir. Allah bizi şöyle uyarıyor:

  • “Kâfirler birbirinin yardımcılarıdır. Eğer siz birbirinizin yardımcıları olmazsanız yeryüzünde fitne ve fesat çıkar.” (Enfal: 73)

Aradaki ayrılıkları bırakıp bir araya gelmemiz için bu ayetin etkisi olmayacak mı? Peygamberimiz (as): “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” dememiş mi?

Allah ve Resulünün bu emirleri, cahiliye devrinin kötülüklerini kaldırarak Ensar’la muhacirleri kardeş yapmadı mı?

İzah tarzından doğan ihtilafları bir tarafa bırakıp, Kuran’da, sünnette birleşmeliyiz.

Sözümüzü Allah Resulünün ikaz ve uyarıları ile bitirelim ve tekrar edelim:

  • “Size ayrılıp, dağılmaktan kaçınmanızı tavsiye ederim. Çünkü şeytan, yalnız olanlara daha yakın olur. Topluluktan uzak olur. Kim cennetlik olmak istiyorsa, birlikte olmaya çalışsın.” (Tirmizi, Fiten: 4/2254)

Rabbim bizi ayrımcılıktan, bencillikten korusun. Cennette herkese yer var. Hz. Ebu Bekir(ra): “Rabbim, vücudumu öyle büyüt ki, cehenneme koy, başkasına yer kalmasın” diyordu. Biz cennete tek başımıza girmek istemeyelim. Zaten o zaman cennetlik olunmaz.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir