DÜNYADA ÇOK EVLİLİK (POLYGAMİE)

Bugüne kadar öğrenmek merakı ile değil, mânevi değerlerimizi zayıflatma, mânevi hayatımızı yıkma faaliyetleriyle orantılı olarak en çok karşılaştığım sorulardan biri de evlilik konusu olmuştur. Ne zaman evlilikten, kadından ve İslâm Peygamberinden söz edilse, yerli yersiz “ İslâm Dini neden çok evliliği emretmiştir? “ , İslâm Peygamberi niçin çok evlenmiştir? “ gibi sorular en çok muhatap olduğum sorular olmuştur.

Şu hususu açıkça ifade edeyim ki, bu ve buna benzer sorular genellikle karısı, kızı, kendisi önüne gelenle düşüp kalkan, sevgilileri olan ve başkalarıyla gayri meşru münasebetlerde bulunan kimselerin zihinlerini daha çok meşgul etmektedir. Bunlar, insanlık tarihinin şahit olduğu evliliklerine; kadının çok koca ile evlenmesine, erkeklerin ise yaptığı sayısız ve sorumsuz evliliklerine bakmadan fırsat buldukça hiçbir kurala bağlı olmadan yapılan evlilik hayatını, belirli kurallara bağlayan İslâm Dinine dil uzatıp, çirkin isnat ve iftiralarda bulunurlar. Bu durum, ciddi olmadığı gibi aynı zamanda gülünç olan iddialardır.

Diğer yandan İslâm Dinine, İslâm Peygamberine yersiz isnat ve iftiralarda bulunan Hıristiyan Batı, dini husumeti yüzünden çok evliliği bahane ederek İslâm Dini aleyhinde fırtınalar koparmıştır. Hatta dinsizliği ve inançsızlığı sebebiyle papa tarafından aforoz edilen Volter. İslâm’daki çok evlilik ve İslâm Peygamberinin evlilik hayatı ile ilgili manzum bir tiyatro eseri yazıp papaya gönderdikten sonra kendisini bir müddet önce aforoz eden papa, bu isnat ve iftiraları okuyunca o kadar çok memnun kalmıştır ki, Volter’e yazdığı mektupta “Sevgili oğlum Volter” diye hitap etmiş ve aforozu geri aldığını müjdelemiştir.

Kendi içimizde de iki asırdan beri Batı’yı her konuda ölçü alan yarı aydınımızın din düşmanlığı konusunda da ölçüsü Batı olduğundan bunlar, hiçbir araştırmaya lüzum hissetmeden İslâm’ın çok evlilik müsaadesine karşı yaygın ve menfi propaganda da bulunmuşlardır.

Çok evlilik konusu dinlere ve çeşitli toplumlara göre ele almadan sürdürülen propagandalara cevap olarak şu kadarını söyleyelim ki, İslâm Dini çok evliliği icat etmiş değildir. Ayrıca dinimizde birden fazla evlenmek, farz, vacip, sünnet gibi herhangi bir dini emir de değildir. Bu konudaki ayetler incelendiği zaman, İslâm’da tek kadınla evlenmenin tavsiye edildiği ve esas olduğu görülecektir. Birden fazla kadınla evlilik müsaadesi ise, daha evvelki toplumlarda hiçbir kurala bağlı olmadan yaygın olan çok evliliğin belirli şartlara bağlanarak sınırlandırılmasıdır. Hatta denilebilirki, konulan sınırlama ile çok evliliğin ağır şartlara bağlanıp tasvip edilmediği ortaya çıkacaktır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir