Dünyada Cenab-ı Allah görülebilir mi?

Görmediğime inanmam demek insanın kendi kendini inkâr etmesi olur. Çünkü önce aklını, ruhunu ve bedenindeki enerjiyi görememektedir. Görülemeyen daha birçok şey vardır.

İnsanın gözünün yapısı her şeyi görecek şekilde değildir. İnsanın gözü madde cinsinden olan şeyleri görebilir. Kur-an’da: ‘’ O’na gözler erişemez’’ buyurulur. (En’am:103) Allah’ı görememe inkâr sebebi olmamalıdır. 

Musa peygamber Allah’ı görmek istedi. Allah ona: ‘’Sen beni göremezsin’’ buyurdu.

(A’raf:143) Kur’an’da (kıyamet: 22-24) Müslümanların Allah’ı cennette görecekleri bildirilmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir