Duadan ve Kur’an okunduktan sonra Fatiha’nın taksimi doğru mudur?

Yapılan duanın sonunda: ‘’Şunun için ve Allah rızası için Fatiha’’ demek doğru değildir. Çünkü bir şey ya Allah içindir, ya da başkası içindir. Hem Allah için 

hem de başkası için olmaz. Eğer bir şey Allah içinse başkası için olmaz, başkası içinse Allah için olmaz. 

Allah için olan bir şeye başka bir şey karıştırılmamalıdır. Allah için yapılan başkası için yapılmaz.

Cahiliye devrinde Allah’a inanılıyordu ama Allah’la beraber putlara da ibadet ediliyordu.  Cenab-ı Allah’a her hangi bir şekilde ortak koşulmamalıdır. Bir şey Allah’la başkaları arasında taksim edip bölüştürülmez.

Duadan sonra ya ‘’Allah rızası için Fatiha’’ denmeli ya da ‘’şunun şunun için Fatiha’’ denmelidir. 

Mehmet Zaid Korkut Hazretleri ana baba hakkı adlı kitabının ön sözünde bu konuda şöyle der: ‘’sıralayıp da Allah rızasını da ekleyivermek şirk dir.’’  Bir Sahab’i bir gün peygamber (as)’a şöyle der: 

-‘’Ya rasûlallah, bana öyle bir amel söyle ki, bana faydası olsun, başkalarına da faydası olsun, aynı zamanda Allah da razı olsun.’’  Peygamber (as) şöyle cevap verir:

-‘’Bir şey ancak Allah için olur’’ demiş ve zümer suresinin 2. Ayetini okumuştur. Anlamı şöyledir:

-‘’İüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik, o halde sende dini Allah’a has kılarak İhlâs la kulluk et.’’

Sirk ne demek? Ortak koşma ve ortaklık demek. Öyle ise Allah’la hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi ortak etmeyelim. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir