Duada Vesile Kılmak

Cenab-ı Allah her şey  için bir vesile kılmıştır. Meselâ; bulutsuz yağmur yağmaz.

Kur’an‘da :‖ Allah‘a yaklaşmak için vesile arayın‖ (Maida:35) buyruluyor.

―Ya Rabbi, falanın yüzü suyu hürmetine, sevgili kulların aşkına‖ denilebilir. Bu aracı yapmak değildir.

Hacerül esved‘i niçin öperiz? Peygamber öptü diye öperiz, o siyah taştan bir şey beklediğimiz için mi öperiz? Hayır

Meselâ; peygamber vasıta kılınırken, Allah‘ı unutma yoktur.Hidayet Allah‘tandır. Kurtarıcı Allah‘tır.

Hz.Peygamber şefaat edecektir. Ama Allah izin verirse, şefaat edecektir. Kurtulanı kurtaran, peygamber değil Allah‘tır Peygamber vasıtadır.

Arapların putları, Allah‘la kul arasına koyduğu gibi koymayız.O zaman şirk olur.

Bir büyük de, peygamberin önüne geçirilmez. ―Sevgili kullarının hatırına― denirse, ―Bu ondan bir şey istemek değildir. Onu vesile kılmaktır.‖ der.

―Kâbe‘de , Arafat‘ta, Mescid-i Nebevide yapılan dualar gibi duaları mı kabul et‖ denilebilir.

―Dualarımı mübarek zamanlarda yapılan dualar gibi kabul et…‖ denilebilir.

 Vesile aramak, vesile kılmak şirk değildir.

Kur’an‘da şöyle bir uyarı var:

  • ―Sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma. Sonra azab edilenlerden olursun‖ (İuara :213)

Buna müslümanın cevabı Fatiha sûresindedir. Namaz da:

  • ―Rabbim! Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.‖
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir