Dua Nedir?

Dua, çağırmak, sığınmak, istek ve yalvarışta bulunmak demektir.

Dua, Allah’ın gazabından rahmetine sığınmaktır. Zayıf kuldan güçlü yaratıcıya ilticadır. Dua Allah’la konuşmaktır, kapısını çalmaktır.

Dua, yaratan ile yaratılan arasında mânevi köprüdür.

Allah Rasulü’nün ifadesine göre : ―Dua, ibadettir. Dua, ibadetin özüdür. Dua, ibadetin ta kendisidir.‖

―Dua, belâ ateşini söndürür.‖ Belayı def eder. Kulu Allah’a yaklaştırır.kutsi hadiste Allah : ―Kulum bana dua edince onunla beraber olurum‖ buyurmuştur.

İ. Gazali de : ―Kur‘an‘dan sonra zikir ve dua ile meşguliyetten Allah nezdinde daha hayırlı bir iş yoktur‖ demiştir.

―Dua, ibadetin özüdür.‖ Çünkü ibadetin kabulü için bile, duaya ihtiyaç vardır. Dua, aynı zamanda kulluk borcudur. Dua kabul olmasa bile, Cenab-ı Allah’a kulluk borcu yerine getirilmiş olur. Onun için hiçbir dua boş ve anlamsız değildir. Bugüne kadar karşılığını alamadığı duayı kimse yapmamıştır.

Allah’a olan yakınlığını kaybetmemek için kul, duayı elden, dilden düşürmemelidir. Duayı unutan, Rabbini unutmuş olur. Peygamberimizin bildirdiğine göre : ―Dua, müminin silahıdır.‖ Dua, belayı önler. Allah, kendisinden istemeyene, dua etmeyene gazab eder.  

Cenab-ı Allah şöyle buyurur : ―Bana dua edin ki, size icabet edeyim‖. ―Bana dua edin ki size karşılık vereyim. Bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler, alçalmış olarak

Cehenneme gireceklerdir.‖ (Mümin:60)

―Dualarınız olmasaydı Allah nazarında hiçbir kıymetiniz olmazdı.‖ (Furkan:77) Evet ibadetlerimiz dua ve yalvarışlarımız olmasaydı, Allah yanında ne değerimiz olurdu ki.

Allah : ―Ey Rasulüm! Kullarım beni senden sordukları zaman deki : Ben onlara yakınım. Bana dua edenlerin dualarını kabul ederim. Onlarda benim davetime uysunlar ve imanda sebat etsinler ki, o sayede doğru yola ilerleyebilsinler.‖ (Bakara:186) buyrulmuştur.

Dua kime olur : Dua ancak Allah’a olur. Yunus 106. ayetinde ―Sana fayda ve zarar vermeyecek Allah’tan başkasına dua etme.‖

Nisa suresinin 79. ayetinde ―Sana iyilik gelirse, Allahtandır. Sana kötülük gelirse nefsindendir― buyrularak yalnız Allah’a dua edileceği, Allah’tan isteneceği bildirilmiştir.

Bize dua etmek düşer. Çünkü kula dua yaraşır.

Cenab-ı Allah, kendisine dua etmeyeni ve kendisinden istemeyeni sevmez.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir