Dua Kuvvet Kaynağıdır

Dua, insan için mânevi bir ilâçtır. Dua, insan ruhunu besler,insanı kötü düşüncelerden alıkor.

Dua eden insan, her zaman kendini güçlü hisseder, geleceğe ümitle bakar, Allah’ın kendisine yardım edeceği düşüncesi, ona her an güven verir.

Dua etmeyen, karamsar olur, hayatı çekilmez olur.

Dualı bir hayat ise her zaman huzurlu bir hayattır.

Duanın psikolojik yönü bir tarafa, Tıbbın bittiği yerde dua vardır. Tıbbın çaresiz kaldığı, şifa bulmaz denilen, kendisine ömür biçilen nice kimseler dua ile şifa bulmuştur.

Selçuklularda, Osmanlılarda hastanelerde dua ile tedavi bölümleri vardır. Bugün de Fransa‘da, doktorun değil papazın meşgul olduğu hastalar vardır. İlâç yok doktor yok. Dua vardır.

Dua, en tesirli bir ilâçtır. Mahatna Gandi : ―dua ve ibadet olmasaydı çıldırırdım‖ diye bir gerçeği ifade etmiştir. Niceleri : ―Dua ettim, rahatladım‖ diyor.

Cenab-ı Allah, Kur’an‘ın şifa olduğunu bildirmiştir. Duanın verdiği sükunet, iyileşme sağlar. Dua, sahibine moral verir,güç kazandırır.

Nazar, dua ile tedavinin en güzel örneğidir. Dua, en tesirli tedavi yoludur. Dua etme alışkanlığı olanlar, ümidini yitirmez, moralini bozmaz. Dua ettikçe güçlenir, güçlendikçe dua eder.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir