Dua kime edilir?

Dua yalnız alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah’a edilir. Yalnız Allah’a yalvarılır, yalnız O’ndan istenir, yalnız O’na sığınılır.

Allah’tan başkasına dua etmek sapıklıktır, şirktir. Şirkte en büyük günahtır.

En az günde 40 defa okuduğumuz Fatiha suresinde “Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz” deriz.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın buyruklarını gözet ki, Allah da seni gözetip korusun, Allah’ın rızasını her işte önde tut, Allah’ı önünde bulursun. Bir şey isteyeceksen Allah’tan iste. Yardım dileyeceksen Allah’tan dile.” (Tirmizi, kıyamet:59)

Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de mü’min kullarına şöyle buyuruyor:

“El açıp yalvarmaya layık olan ancak O’dur. O’nun dışında el açıp dua ettikleri onların istediklerini hiçbir şekilde karşılamaz. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru avucunu açan kimse gibidir…” (Rad:14)

“Allah’ı bırakıp da taptıklarınız sizler gibi kullardır. İddianızda doğru iseniz onları çağırında size cevap versinler!” (A’raf:194)

“Allah’ı bırakıp da taptıkları hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır.” (Nahl:20)

“O, Allah’ı, bırakıp, kendisine ne faydası, ne de zararı dokunacak olan şeylere yalvarır. Bu Hak’tan uzak olan sapıklığın ta kendisidir” (Hac:12) buyrulmuştur.

Müslüman, Allah’tan başkasına el açıp yalvarmaz. Çünkü Allah’tan başkasından yardım istenmez, medet beklenmez. Beklenirse Cenab-ı Allah bunun sapıklık olduğunu bildiriyor.

Bazı eşyalardan, özel yerlerden yatırlardan, türbelerden yardım beklemek doğru değildir. Hele yatırdan, yaşayan bir kuldan medet beklemek hiç doğru değildir.

Ancak dua esnasında Cenab-ı Allah’ın güzel isimlerini veya yüce sıfatları birini veya bir Allah dostunu duasını vesile kılabilir.

Bir de mağara hadisin de olduğu gibi yapılan güzel bir amel vesile kılınabilir. Veya güzel ameller işleyen salih mü’minin duası istene bilir.

Cenab-ı Allah Kur’an’da:

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun. O’na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz” (Maide:35) buyurarak cihad gibi güzel amellerin vesile kılına bileceği bildirilmiştir.

İsra: 57 dede Rabbin azabından sakınarak vesile aranabileceği ifade edilmiştir. Bunun dışında vesile aramak, vesile kılmak caiz değildir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir