Dua İle Tedavi

Dua eden kim olursa olsun : ―Ben duanın faydasını görmedim‖ diyemez.

Herşeyden önce, kulun dua etmeye ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı gidermiş olur. Dua ibadettir. Dua eden ibadet etmiş olur.

Dua eden kimse, ―Ben Allah’a yalvardım, uda ettim‖ rahatlığı için huzur duyar.

Diğer taraftan dua kalbin cilasıdır, kalbin kararmasını önler. Dua sükûnet sağlar, dua, ümit ve kudret kaynağıdır.

Duanın tedavide ve şifada büyük rolü vardır. Tedavi ile beraber dua, büyük etki yapar.

Meselâ; ―Dua edeni melekler korur‖ denir. Sadece dua edilir. İman zayıf amel yok, abdest yok, besmele yoksa, korumaz. Tedavisiz duanın da pek faydası olmaz. Allah sebeplere yapışmamızı istiyor. Hapı atacaksın, yaraya ilâcı süreceksin. ―Allahım iyileştir‖ diye de dua edeceksin.

―Bu dua, herşeydir. Okuyana hiçbir şey zarar veremez veya şöyle şöyle olur‖ demek yanlış olur.

Yalnız haramlarda tedavi olmaz. Peygamberimiz : ―Derdi veren Allah dermanı da vermiştir. Her derdin bir devası vardır. Öyleyse tedavi olun ve haram bir şeyle de tedavi olmayın‖ (Ebu Davut, Tıp:11) demiştir.

Tedavi, hem Allah’ımızın hem de peygamberimizin emridir. İifa istemek de aynıdır. Hz. Peygamber hastalara şöyle dua ederdi : ―Ey Alemlerin Rabbi! İu hastalığı gider, şifa ver. İifa veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur.‖ (K.Sitte:11/136)

İlaçla tedavide âciz kalındığı yerde dua, imdada yetişir ve birçoklarını da şaşırtmaktadır. Hele bazı hastalıklarda en şifalı ilâç dua olmaktadır. Başka çaresi kalmayan, ömür biçilenler, duaya ibadete sarılmakta ve etrafını şaşırtmaktadır.

Bugün Avrupa‘da, Osmanlı ve Selçuklular da olduğu gibi Doktorların yerine papazların girdiği hastaneler vardır. Avrupalı işyerlerine yol üzerlerine ibadet yerleri, dua kulübeleri açmıştır. Buraları birer sığınak olarak görmektedir.

Bugünkü şartlarda tahammül gücü ve moral kazanarak, ayakta durabilmek için duaya son derece ihtiyaç vardır. Stresin panzehiri duadır. Son araştırmalara göre; duanın insana huzur, genel bir iyilik hali verdiği anlaşılmıştır.

Duanın hiçbir zararı yoktur. Aksine dua iyileşmeyi kolaylaştırır.

Kur’an bir şifadır. İsra 82. ayetinde ―Kur’an müminler için şifa ve rahmettir.‖ buyrulmuştur.

Maddi hastalıkların ilâcı vardır. Hastalık mikrobikse, doktora gider muayene olur, eczaneden ilâç alır kullanır ve Rabbimizin izni ile iyileşiriz. Ya hastalık mânevi ve ruhi ise ne yaparız o zaman da duaya sarılırız.

Mânevi hastalıkları ilâçla tedaviye kalkışmak, hastanın derdini arttırmak olur.

Tıp dünyasında yapılan iki araştırma sonuçlarını sizlere sunmak istiyorum.

―American Heart Journal dergisinin haberine göre, Duke Üniversitei Tıp Merkezi bilim adamlarından Mitch Krucoff ve ekibi tarafından yapılan araştırmada, hasta için dua edilip edilmediğini, ne hasta ne de doktorlar biliyordu.

Bilim adamları, ameliyata alınacak 150 kalp hastası üzerinde yaptıkları araştırmada, hepsi standart tedavi gören hastalrı gruplara ayırdılar.

Hastalardan bazılarına, tedaviye ek olarak, stresten kurtulma ve (elle şifa) seansları uygulandı. Bunun yanı sıra, Budist, Yahudi, Katolik ve diğer inançlara mensup din adamları, bazı hastaların iyileşmeleri için dua ettiler.

Araştırma sonunda, en büyük iyileşmeyi kaydedenlerin, kendileri için dua edilen hastalar olduğu görüldü.

Bilim adamları, stresten kurtulma ve (elle şifa) seanslarının hastaların rahatlamasını sağladığını ancak duanın bu ilginç etkisini açıklayamadıklarını söylediler.

Bilim adamları, bu fenomenleri yeni araştırmalarla mercek altına alacaklarını kaydettiler.‖ (03.11.2003, Zaman)

―Kansas St. Luke‘s Hastanesi, San Francisco Hastanesi ve Neq York‘taki Columbia Üniversitesi‘nin yaptığı araştırmalar, dua okutmanın hastaların iyileşmesi sürecini hızlandırdığını ortaya çıkardı. St. Luke‘s Hastanesi‘nde yapılan araştırmada 5 din adamı, 990 kalp hastasının 466‘sına dua okudu. Din adamları, hastalır tanımıyor, sadece isimlerini biliyordu. Ayrıca hastalar kendileri için dua edildiğinden haberdar değildi. 28 gün süren seans sonunda, dua okunan hastaların yüzde 11 oranında daha hızlı iyileştiği ve hastalık belirtilerinin daha az görüldüğü ortaya çıktı. Aynı çalışma San Francisco Hastanesi‘nde 393 kalp hastası üzerinde de yapıldı. Sonuç yien aynı: Dua edilen 150 hasta daha çabuk iyileşti. Columbia Üniversitesi de üreme sorunları yaşayanlar üzerinde bir araştırma yaptı. Dua okunanlarda, döllenmenin başarı oranı yüzde 8‘den 16‘ya çıktı. Embriyonun rahimde sağlıklı büyüme şansı ise yüzde 25‘ten 50‘ye yükseldi. İngiltere Ulusal Psikiyatri Enstitüsü‘nün uzmanı doktor Peter Fenwick‘e göre bu araştırmaların sonuçları, insan enerjisinin gücüne ışık tutuyor. Enerji, dua yoluyla tek bir yönde yoğunlaşıyor ve sonuçta çok istenen şey elde ediliyor.‖ (13.09.2003, Vakit)

dua eden veya dua edilen mânevi yardım görür. İ. Rabbani şöyle demiştir : ―Bir savaş,

iki ordunun ittifakı ile kazanılır. Biri serhat ordusu, diğeri dua ordusu‖

İslâm orduları sefere çıkarken suffa ehlinden dua ister, dua alır. Peygamber (s.a.) dua eder öyle çıkılırdı.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir