Dua Belâ Ateşini Söndürür

Hz. Peygamber (s.a.) şöyle bildirmiştir :

  1. ―Dalga dalga gelen belâ ve musibetlere karşı Allah’a dua edin.‖
  2. ―Belaya dua ile karşı koyun.‖  

Dua, belâ ateşini söndürür. Kaza belâyı def eder.

  • ―Duanın nazil olan olmayan belâya faydası vardır.‖ (Ramuz:97/10)
  • ―Dua belâyı karşılar.‖ (Ramuz:207/16)

Sıkışan, daralan, zulme uğrayan dua etmelidir. Allah’a sığınmalı, Allah’a havale etmelidir. Felâk-Nâs surelerini okumalı, birde : ―Lâ ilâhe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin‖ demelidir.

Hiçbir dua karşılıksız kalmaz. Bunun için kimse ―benim duam kabul olmadı‖ dememelidir. Dua vardır ibadet olur, dua vardır sevap kazandırır, dua vardır, gelecek kaza belâları önler. Bu bakımdan dua etmeyen insan, hayırdan mahrum olur.

Nemil suresi 62. ayetinde : ―Dua sıkıntıyı giderir‖ buyrulmuştur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir