DÖVME YAPTIRMAK

            Fıtratı bozan şeylerden biride dövme yaptırmaktır. Yapan içinde yaptıran içinde yasak olan bir iştir.

            Dövme, bir süs değildir. Deri altına renkli boyaların yerleştirilmesidir. Ömür boyu çıkmaz. Bunun için dövmeye: “fıtrata vurulan kara lekedir.” denmiştir.

            Dövme yapılan iğne ile AIDS’ten tutunda bir çok hastalık geçebilir. Deride yanma olayı ile de kanser hastalığı görülür.

            Dövmede abdeste gusle mâni durumlarda olabilir ki, insan hayat boyu cünüp gezer Allah’ın huzuruna cünüp çıkar.

            Hz. Peygamber : “Allah, dövme yaptıranlara, kaşlarını inceltenlere, dişlerini seyrekleştirenlere Allah’ın yarattığını bozanlara lânet etsin” buyurmuştur. (Riyazüs-salihın : 3/1677)             -Uzmanlar, dövme yaptırmanın çılgınlık olduğunu ifâde ediyor. Ayrıca ilkelliktir.

Afrika, Amazon ve Kızılderilileri taklidtir. Bazıları sanat adına böyle bir işe kalkışıyor. Bunun sanatla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Özentidir. Hatta bazen ölüm riski bile taşır” (13.09.1997-Akit)

            -“Dövme fıtrata vurulan lekedir. Dövme yaptıranlar saldırgan olmaktadır. Dövme AIDS ve kanser riskini de arttırır.” (25.09.1994 Zaman) Böyle diyor yetkililer.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir