DÖRDÜNCÜ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim.

Bismillahirrahmanirrahim.

         GÜNLÜK PROGRAM:

A- ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ:

4- El-Guddüs: Hiçbir noksanı olmayan demektir.

B- GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ:

 1. Ayet: “Resulüm biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik.”

(Enbiya:107)

 • Hadis: “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Seçme Hadisleri:2)

Peygamber, elçi demektir. Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevlidir. İnsanları doğruya, güzele, ahlaklı, dürüst olmaya çağırır. Hz. Adem’den bu yana bir çok peygamber gelmiştir. Kur’an ‘da sadece

25 tanesinin adı geçer. Biz Müslümanlar olarak hepsinin Peygamberliğine inanırız. Peygamberlerin bir kısmına kitap gelmiş bir kısmına kitap gelmemiştir.

Kendisine kitap gelenlere  Resul denir. Kitap gelmeyenlere Nebi denir.

Herkes Peygamber olmaz. Peygamberi Allah seçer. O görevlendirir.

Peygamberin diğer insanlardan farklı yönleri vardır. Bunlar:

 • Emânet: güvenilir olmak,
 • Sıdk: Doğru olmak,
 • Fetânet: Zeki, uyanık olmak,
 • İsmet: günahsız olmak,

Tebliğ: Allah’tan aldığı vahyi aynen bildirmek Peygamberin görevi rehberliktir, dini öğretmektir. İnsanları uyarmak ve dine davet etmektir ve dinin nasıl yaşanacağını öğretmektir. Kur’an da şöyle bildirilir:

-“Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar.” (A’raf:157)

Peygamberden başkasına vahiy gelmez. Mucizeyi ancak Peygamber gösterir. Mucize, Allah’ın peygambere bir desteğidir. Mesela: Kur’an, miraç olayı, ayın ikiye bölünmesi Peygamberimizin gösterdiği mucizelerdendir.

Her insanın peygambere ihtiyacı vardır. Peygambere uymak Allah’ın emridir. Peygambere uymadan din yaşanmaz. Kur’an anlaşılmaz.

Bizim peygamberimiz, son peygamberdir. O herkesin peygamberidir. Onun :

Adı:Muhammed (as)

Babası: Abdullah Annesi: Amine

Süt annesi: Halime

Dedesi: Abdulmuttalip

Çocukları: Kasım, Abdullah, İbrahim, Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatıma’dır.

Peygamberimiz(as)rahmet peygamberidir. Doğruluğu, dürüstlüğü ile daha peygamber olmadan “Emin” yani güvenilir adını almıştır.  

 • SÖZÜN ÖZÜ :

a)- “Gömleğin ilk düğmesi yanlış düğmelenirse, bütün düğmeler yanlış

düğmelenmiş olur.” Doğru. Yanlış başlayan iş yanlış devam eder.

b)- “El için yanma nara, yak çubuğunu bak safana” Yanlış. Bu söz duyarsızlığı, acımasızlığı ayakta tutar. İnsan başkalarına ne yaparsa onu bulur. Ne ekerse onu biçer, derler.

 • BİR OLAY:

Peygamberimiz şöyle anlatıyor: -“Bir zamanlar üç arkadaş yola çıkar. Geceleyin bir mağaraya girerler. Fakat yukardan bir taş kayar. Mağaranın ağzını kapatır içlerinden biri: “bizim bu taşı itmeye gücümüz yetmez. İyi amellerimizle dua edelim” der.” -“Allah’ım, benim ana babam ihtiyardı, sütlerini içirecektim, uyumuşlar. Onlar uyanıncaya kadar bekledim, içirdim yattım. Eğer bu işim senin rızana uygunsa bu sıkıntıdan bizi kurtar, der. Kaya biraz aralanır.

İkincisi: ”Allah’ım, sevdiğimi alamadım. O  fakir düşmüştü, onunla olma teklifinde bulundum. Titremeye başladı niye titriyorsun?” dedim. “Allah’tan korkuyorum” dedi. Ben ona: “sen fakir iken korkarsın da ben bu kadar nimet içinde neden kokmam”dedim. Ona ihtiyacı olan parayı verip gönderdim. Eğer bu davranışımın senin yanında bir değeri varsa, bizi kurtar” der demez biraz daha açılır, fakat çıkacak gibi değildirler.”  

Üçüncüsü: Allah’ım, ben birini çalıştırdım. Ücretini almadan gitmiş. Onun ücreti ile bir kuzu aldım çoğaldı. Adam çıkageldi. Ona koyunları verdim. “Benimle alay etme” dedi. Ben durumu anlattım, alıp gitti. Bu senin rızana uygunsa bizi kurtar” der. Kaya biraz daha açılır, çıkıp giderler.”

İşte iyiliklerin karşılığı ve iyi kimselerle arkadaş olmanın faydası…

 • BİR DAVRANIŞ:

Müslüman her an dikkatli olmalıdır. Çünkü her an Allah’ın huzurundadır. Allah onu görüp duruyor.

Sık sık Allah biliyor, Allah görüyor ve Allah soracak diye düşünmelidir.

Azraillin her an gelebileceğini düşünmelidir.

Pişman olacağı, utanacağı bir şey yapmamalıdır. Yazıcı meleklerin her şeyi yazdığını, hareketlerimizi filme aldığını unutmamalıdır.  

Yolda yürürken çamurlu yolda yürür gibi, köpek olan sokakta yürür gibi yürümelidir.

Her zaman Allah’ın korumasına ihtiyacı olduğunu unutmamalıdır.

İnsan olduğunu, Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır.

 • SAĞLIK İÇİN :

Burun kanamalarında:

 • İki parmakla 5-10 dk. Burun sıkılır. Veya pamukla tampon yapılır  
 • Baş arkaya eğilir.
 • Enseye buz konur. Soğuk su ile ıslak bez konur.  
 • Kan durmazsa yan yatırılarak doktora götürülür.

G- DİN BİLGİSİ :

Mükellefin işleri sekiz tanedir.

Mükellef, sorumlu demektir. Mükellef, akıllı, buluğ çağına girmiş inançlı kimsedir.

Mükellefin iş ve davranışları şu hükümlere bağlıdır.

1- Farz: Allah’ın emrettiği işlerdir. Namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak gibi. Farzın mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Yapılmazsa cezası vardır. Farzı kabul etmemek, inkar etmek dinden çıkarır.  

2-Vacip: Allah’ın emridir. Farz kadar kesin değildir. vitir namazı, bayram namazı kılmak ve kurban kesmek gibi.

Vacibi terk ceza gerektirir. İnkarı küfre götürmez sevap kazandırmaz, günah kazandırır.

3- Sünnet: Peygamberimizin sözleri, işleri ve sükut edip tasdik ettiği şeylerdir.

4-Müstehap: Sevilen iş demektir. Peygamberimizin bazen yaptığı, bazen de yapmadığı işlerdir. Nafile oruç, nafile namaz gibi.

5-Mübah: Emir değil, yapılıp yapılmamasında sevap, günah olmayan

şeylerdir.

6-Haram: Allah’ın ve Rasülünün yasakladığı şeylerdir. Yapılması günahtır. İnkarı küfre götürür.

7-Mekruh: Haram kadar kuvvetli olmayan yasaktık. Yapılması iyi görülmeyen şeydir. Mesela; abdest alırken burnu sağ elle temizlemek gibi.

8- Müfrit: Başlanmış  bir ibadeti bozan şeydir. Namazda gülmek gibi, oruçlu iken bir şey yemek gibi. O ibadetin tekrarı gerekir.

H- BİR DUA EDELİM

Yemek Duası.

a) Euzubillahhimineşşeytanırracim  

Bismillâhhirrahmânirrahim  

Elhamdülillahi Rabbil âlemin Esselâtü vesselâmü alâ Resulüne Muhammed’in vealâ elihi vesahbihi ecmâin

Ya Rabbi! verdiğin nimetlere şükürler olsun, nimetlerini bizden eksik etme.

Hatalarımız yüzünden bizleri açlık, susuzluk ve felâketlerle cezalandırma.

Rızkımızı helalinden ver. Soframıza haram lokmanın girmesinden sana sığınırız.

Ya Rabbi! Vücudumuza sağlık, sıhhat ve afiyet ver. Bizi iki cihanda yüzümüzü güldür.

Bizi verdin nimetlere şükredenlerden eyle. Amin. El fatiha.  

I- BİR DUA EZBERLEYELİM:

3- SALLİ DUASI:

Allahümme Salli

Allahümme Salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ  İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme  inneke hamîdün mecîd.”

(Allah’ım İbârahim’e ve yakınlarına rahmet ettiğin gibi Muhammed’e, O’nun evlat ve yakınlarına da rahmet et; muhakkak ki sen övülmeye lâyık ve yüce şan sahisin.)

İ- BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir