DÖRDE KADAR EVLİLİK EMİR DEĞİL MÜSADEDİR

Çok evlilik İslâm’ın icadı, İslâm’ın emri olmadığı gibi dinde farz, vacip ve sünnet de değildir.

Dörde kadar evlilik, ancak bazı hallerde, şarta  bağlı bir müsadedir, izindir.Şartlı izindir. Zaruret halinde müsadedir.

Bildiğiniz gibi emir ayrıdır, müsade ayrıdır. Bazı hallerde verilmiş müsade ile, dinin emri birbirine karıştırılmamalıdır.Şartlar ortadan kalkınca müsadede ortadan kalkar.

Dikkatle incelenirse, İslâm’ın bu müsadesi, kadının lehine ve toplumun yararınadır.

İnsanın mutluluğunu hedef alan İslâm, bazı hallerde insanın ekonomik ve biyolojik ihtiyacını gözardı edemez.  

Kıyamete kadar bâki olan İslâm, ihtimal dahili her problemi çözmek durumundadır.Ve çözmüştür.

Sadece zevk için evlilik, zaruret değildir.  

Hz.Peygamberin :” Allah zevk için evlenen erkek ve kadınlara lânet etsin”diye bedduası vardır.

Hz. Aişe (ra), birden fazla evliliğe müsade  edilmesinin sebebini şöyle açıklar :  

            “Savaşın sonunda bir çok kadın dul kalıyor, bir çok genç kız da evlenemiyordu.Bazıları bu kadın ve kızlarla evleniyor ve haksızlık ediyorlardı. Onların haklarını korumak için âyet indi.”  (Bak : Delilleriyle Aile İlmihali :262-Prof. Dr. H. Döndüren)  

            Nisâ 3 : “Eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde, yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız, beğendiğiniz, size helâl olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız, bir tane alın veya sahip olduğunuz cariye ile yetinin.Bu, adaletten ayrılma-manız için en uygun olanıdır.”

Nisâ 129 : “Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında âdil davranmaya güç yetiremez-siniz ; bâri birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın…” buyrulmuş ve tek kadınla evlilik tavsiye edilmiştir.

            Şimdi soruyorum :  

            Birden fazla insanı ayni ölçüde eşit ve âdil bir biçimde :              a ) Beğenmek, sevmek mümkün mü ?  

  • ) Âdil bir biçimde maddî ihtiyaçlarını karşılamak mümkün mü ?  
  • ) Eşit bir şekilde beraber olmak mümkün mü ?  

            Bunlardan ikisi belki         ama, sevgide          eşitlik,           adalet asla           mümkün değildir.Öyleyse bir evlilikle yetinilecektir. İşte İslâm’ın emri budur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir