DOĞMADAN ÖLDÜRMEK

Son zamanlarda çocukların öldürüldüğü, çöpe atıldığı ve cami avlusuna terk edildiği sıkça görülüyor. İstenmeyen çocuktan kurtulmaya çalışılıyor. Annelik önemsenmiyor. Çocuk benimsenmiyor. Çocuklar kayboluyor, kaçırılıyor veya kilit altında cayır cayır yanıyor.

Zaruret olmadan, sırf rahatlıklarını bozmamak için evlat katili olan ana babalar görülüyor. İleriki yaşlarda elinden tutacak, bir yudum su verecek, o çocuğun olabileceğini hiç düşünmüyorlar.

Fakirliğin arkasına sığınarak evlat katili olanlar oluyor. Allah onlara hangi sebepten dolayı öldürdüklerini soracağını bildiriyor. (Tekvir:8-9)

Kur’an’da da:

 • “Beyinsizce çocukları öldürmeyin.” (En’am:140)
 • “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin.” (En’am:151)
 • “Geçim endişesiyle çocukların canına kıymayın.” (İsra:31) buyurur.

Kürtajda iki kurban vardır; çocuk ve ana. Çocuk ölürken, ana da depresyona girer. Ruhsal ve fiziksel olumsuzluklarla karşı karşıya gelir. Suçluluk hisseder. Kürtajdan toplum da yara alır. Fuhuş artar, zührevi hastalıklar yayılır.

Bunun için çocukların öldürülmesi yasaktır. Adam öldürme durumunda kısas ve diyet vardır. (Bakara:178)

Bir cana kıyanın; bütün insanları öldürmüş gibi olacağı bildirilmiştir. (Maida:32)

Hangi şartlarda çocuk aldırma caizdir?

 • Annenin hayati tehlike ile karşı karşıya olması halinde,
 • Çocuğun sakatlığı söz konusu ise,
 • Zoraki tecavüzle hamilelik ise,
 • Çok cocuk, maddi sıkıntı hat safhada ise,
 • Çocuğun ateist, satanist olma ve başka dine girme ihtimali fazla ise,
 • Çocuk istenmeyecek, sokağa bırakılacaksa,
 • Süt emen çocuğun sütü kesilecekse (Prof. Dr. Vebe Zuhayli İs. Fık. Ans:4/362)  Yaşlılık hali varsa, çocuğa bakamayacaksa çocuk aldırılabilir.

Süre nedir?

Peygamberimiz, 120 günden sonra ruhun üflendiğini ifade eder. (Buhari Bed’ülhalk:6)

Hanefilere göre 120 günden önce cenin insan değildir. Şafi maliklere göre 40 günden önce, Hanbelîlere göre 120 günden önce mazeret varsa çocuk aldırılabilir. (İslam İlmihali:2/138 Divantaş)

120 günden sonra mazeretsiz çocuk düşürmenin haramlığı üzerinde âlimler ittifak etmişlerdir. Cenin, hayat sahibi olduktan sonra, şekil tekâmül ettikten sonra caiz olmaz.

(İslam Fık. Ans:4/362 Prof. Dr. V. Zuhayli)

Prof. Dr. Faruk Beşer, Hanımlara Özel Fetvalar 1/167-168: “120 günden sonra annenin hayati tehlikesi yoksa kürtaj hiçbir sebeple caiz değildir. Annenin hayati tehlikesini de inançlı ve inancını yaşayan doktor karar verir.”

Bazı aileler kız istemiyor. Cahiliye devrinin bu âdetini Cenab-ı Allah bakın nasıl kınıyor:

 • “Onlar, kızların Allah’a ait olduğunu iddia ediyorlar. Hâşâ! Allah bundan münezzehtir. Beğendikleri de (erkek çocuklar) kendilerinin oluyor.” (Nahl:57)           “Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir.” (Nahl:58)
 • “Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün. Bakın ki verdikleri hüküm ne kadar kötüdür!” (Nahl:59)
 • “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları bahşeder.” (Şura:49)
 • “Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. O her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.” (Şura:50)

Korunma zaruret halinde şu yollarla caizdir:

 • Spiral takmak,          Kanal bağlatmak,     Azil yapmak,
 • Hap kullanmak,
 • Kürtaj yaptırmak.

Korunma helal olanlar var, çoğalma helal olanlar var. Mazeret olmadan korunma caiz olmaz. Ama bulaşıcı, irsi hastalık varsa, kalp, tansiyon varsa, hayati tehlike varsa korunmak gerekir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir