DİNLER ARASI DİYALOG

Cenab-ı Allah Kur’an’da dinlerin durumlarını ve Müslümanların Gayri Müslimlerle ilişkilerini bize anlatmış, Allah Rasulü de putperestlerle, Hıristiyanlarla ve Yahudilerle ilişkilerin nasıl olacağının örneklerini vermiştir. 

Başka dinden olanlarla yaşarken, onlarla iş yaparken veya gönül bağı  kurarken ölçü, Kur’an ve Allah Rasülünün örnek hayatı esas alınacaktır.

Bu konuda müslümanın kırmızı çizgileri olmalıdır.

  • İslamdan önceki dinlerin hükmü kaldırılmıştır. İslamdan başka din kabul değildir. İki semavi dinin mensuplarına ehl-i kitap denir. Bunlar İslam dışıdır.
  • İslam dışı olanlar müşriktir. Müşrik olanla müslümanın evliliği caiz değildir.
  • Müslümanın başka dinden olanların dini ayinlerine katılması, onların yaptığını yapması, cenazelerine, dualarına katılması, onlar için dua edip af dilemesi dinen yasaktır.
  • Gayr-i Müslime af dilenmez, rahmet dilenmez.

Ebu Talip ölüm döşeğinde iken peygamber(AS) onun affını isteyince, Cenab-ı Allah:

  • “Cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra yakınları da olsalar, Allah’a ortak koşanlar için af dilemek peygambere de yakışmaz, mü’minlere de yakışmaz.” (Tevbe : 113) ayetini indirdi. Peygamber (AS)’ı uyardı.
  • Hıristiyanlık ve Yahudilik tevhid inancına sahip değillerdir.

Hz.Ömer (RA) söyle demiştir.

  • “Allah’ı üç bilmekten âlâ şirk mi olur?”
  • Kur’an’da Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmememiz emredilmiştir.
  • Dinler arası diyalog olmaz. Dinler arası diyalog da İslam’ın üstünlüğünü kaybetme, küçülme hatta savrulup gitme vardır.

Diyalog da Hıristiyanlığı ve Yahudiliği muhatap kabul ediyorsunuz. Bunlar İslam’ın gelmesiyle nes olmuş dinlerdir.

Dünyayı Hıristiyanlaştırmak için incili yeryüzüne yaymak için çalışan kilisenin emelini gerçekleştirmek için, işini kolaylaştırmak olur. Kiliseler ve misyonerler daha serbest ve daha rahat çalışma imkanı bulacaklardır. Nesh olmuş bir dinle hangi noktada buluşulacak, dinin nesi tartışılacaktır? Bir hükmü geçmiş kalp para ile yeni kullanılan para bir tutulabilir mi? Aynı değerde olabilir mi? 

Dinler arası diyalog olmaz. İslam da tebliğ vardır, tebliğ olur.

Bugün kiliseler cemaat olmadığı için satılıyor. Kilisenin akıl almaz davranışlarından bıkan, müslüman oluyor. Kilisede taciz, tecavüz olayları almış başını gidiyor. Kilise erkekle erkeğin nikahını kıyıyor. Papazların çoğunun homoseksüel olduğunu sağır sultan duydu.

2013 Mayısın da dinler arası diyalog’un temsilcisi diyanet işleri başkanına ziyarete gelmiş, diyalog konusu üzerinde konuşulmuş, bir netice alınamamıştır. Mehmet GÖRMEZ hocamız: “Dinler arası diyalog olmaz.” Demiştir.

Dinler arası diyalog, kilisenin projesidir. 15-01-2015 tarihinde il müftüleri toplantısı da diyanet işleri başkanı Mehmet GÖRMEZ dinler arası diyalogun melez bir din oluşturacağını söylemiştir.

Batı, Müslümana da, islama da hiç değer vermiyor bu diyalog nasıl olacak? Diyalog kilisenin oyunudur. Batıya Amerika’ya şirin görünmek için papanın elini öpmeye gerek yok herkesin dini kendi-

ne…

18-11-2014 tarihli basında “Dinler arası diyalog Vatikan’ın projesi” haberi vardı.

30-10-2015 tarihli basında da: “İskoçya’da dinler arası diyalogun merkezi yapmak için Müslümanların paraları ile kilise satın alındığı haberi.” Yer almıştır. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir