DİNLER ARASI DİYALOG KONUSUNDA DİYANET NE DİYOR?

 “Dinler arası diyalog olmaz, din adamları arası diyalog olur,” diyor. 

Allah yanında bir din vardır. O da islamdır. Fetva ve Daimi İlmi Araştırma Heyeti bu konuda toplanmış, şu fetvayı vermiştir:  “Hz. Muhammed’e, nebi, peygamber ve rasül olarak inanan bir müslümanın dinler arası diyalog fikrini teşvik etmesi ve bu konuda konferans ve panellere katılması veya bu cemiyetlere katılması asla caiz değildir.”

Bugüne kadar islamdan taviz verilmemiştir. Bundan sonrada verilmeyecektir. İslamla bozulmuş aslı ortadan kalkmış dinlerle din birliği olmaz.

Müslüman İzzet ve şerefi kendi dininde aramalıdır. Müslümanları bırakıp da kafirleri dost edinmemelidir. Hiçbir konuda ataiste ve kâfire itaat etmemelidir. Yoksa o da onlardan olur.

Cenabı Allah Kur’an’da bizi şöyle uyarıyor:

  • “Ey iman edenler! Eğer kafirlere uyarsanız sizi eski dininize döndürürler de hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz.” (Ali

İmran 49) 

  • “Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye Boyun eğme!” (Kehf: 28)
  • “Kafirlere Boyun eğme!” (Furkan: 52)
  • “Sakın kafirlere arka çıkma!” (Kasas: 86)
  • “Ey peygamber! Allah’tan kork. Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme.” (Ahzab: 1)
  • “Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme.” (Azhap: 48)
  • “Sen onları Tevhide Davet et!” (Şura: 15)

Cenabı Allah’ın Müslümanlara bir emri de:

  • “Ey iman edenler! Kendi dışındakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten kin ve düşmanlıkları sözlerinden bellidir. Kalplerinde gizledikleri düşmanlık ise, daha büyüktür…”

(Ali İmran: 118) 

Atalarımızın bir sözü var: “Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.” Diye.

Müslümanın görevi ilahi uyarılara uymaktır. Bu imanın seviyesini gösterir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir