DİNİN DİREĞİ NAMAZ

            Namaz, İslam‘ın şartlarından, dinin direği ve temelidir. Namaz, miraçta 50 vakit sevaba denk 5 vakit olarak emredildi. Kur‘an‘da:

 • ‗‗Kur‘an‘ı oku, namazı dosdoğru kıl. İüphesiz namaz insanı fuhuş ve kötülüklerden alıkoyar‘‘ (Ankebut:45)
 • ―Namazlarında huşu içinde olanlar muhakkak ki kurtuluşa ermişlerdir‘‘ (Mü‘minun:1-2)
 • ―Namazla Allah‘tan yardım isteyin. İüphesiz namaz, Alah‘a boyun eğenlerden başkasına ağır gelir‘‘ (Bakara:45)
 • ―Namaza devam edin.Allah‘a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın‘‘ (Bakara:238)
 • ―Namazı dosdoğru kılın‘‘(Nisa:103)
 • ‗‗Ailene namazı emret. Kendin de ona devam et ‘‘ (Taha:132) buyrularak namaz emredilmiştir. Daha birçok ayette namaz emredilmiştir.

            Peygamber (AS) da namaz kılmış ve namaz kılmayı tavsiye etmiştir: ‗‗ Beş vakit namaz sebebiyle Allah hataları affeder‘‘ buyurmuştur. (Ramuz el Ehadis:219/4)

 • İslam beş temel üzerine kurulmuştur:
 • Allah‘tan başka ilah olmadığına ve Muhammed‘in Allah‘ın elçisi ve Resulü olduğuna şehadet etmek,
 • Namaz kılmak,
 • Zekat vermek
 • Hac etmek
 • Ramazan da orucunu tutmak, (Buhari, İman:1) Bunlar İslamın olmazsa olmaz

şartlarıdır.

            Bir gazaya gidecek sahabe,Peygamber (AS) den tavsiye istedi. Peygamber (AS) :

–     ―Sen az secde edilen yere gidiyorsun, secdeleri ve namazları çoğalt‘‘ buyurmuştur.

            Namaz Allah‘ın huzuruna çıkmaktır. Allah‘ın huzurunda divan durmaktır. Allah huzurunda rüku ve secde yapmaktır.

            Namaza, Allah‘tan af dileyerek  ‗‗ Allah en büyüktür‘‘ diyerek başlarız. Fatiha suresini okuruz. ‗‗ Rabbim yalnız sana ibadet eder, ancak senden yardım bekleriz‘‘ diyerek rükuya varırız, secde yaparız. Gururu, kibiri ayaklar altına alırız. Benliği yok ederiz. Böylece nefis engelini aşarız.

            Açıkça ifade etmek gerekirse, çoğumuzun din ve ibadet bilgisi, dedemizden, ninemizden duyduğumuz bilgilerdir. Halbuki, herkesin üzerine dinini öğrenmesi farzdır.             Kimse ‗‗inandım‘‘ demekle bırakılıvermeyecek, amel istenecek, imanını amelle ispatlayıp koruyacak. Bilecek ki, şeytan secde etmediği için imandan oldu, lanetlenip kovuldu.

            Her Müslüman, kıyamet günü ilk önce namazdan hesaba çekilecek. Namaz yoksa diğer işlerin hesabına geçilmeyecek.

            Kur‘ana baktığımız zaman görürüz ki, Allah‘ın vaadi, namaz kılanlaradır. Namaz kılmayanlara Allah‘ın ve Resul‘ün vaadi yoktur.

            Namazı hafife almamalıyız. Zaman zaman ―bilmediği beş vakit namaz: onu da yatıp kalkıyor‖ sözünü duymuşuzdur. Namaz yatıp kalkmakla olmaz.

            Dini, ibadetleri bilmek, öğrenmek çok önemlidir. İman ve ibadet taklidi olmaz. Bilgi, ibadetten önce gelir.

            Bilhassa son zamanlarda en büyük hatamız, herşeyi bildiğimizi zannetmemizdir. Bu halimiz, yanlışın düzelmesini, eksikliğin tamamlanmasını ve öğrenmeyi engelliyor.

            Bir başka yanlışımız da herkesin bir şeyler söylemesi ve herkesin dinde fikir yürütüp fetva vermesidir.  

            Hatanın büyüğü de, herkesin dinlenmesi ve dinin kaynağından, ehlinden öğrenilmemesidir.

            Müslüman, öğrenmenin de ibadet olduğunu bilmelidir. Gururu ve ― ne derler‖ i bir tarafa bırakarak, bilerek doğru bir şekilde ibadet etmeyi öğrenmelidir. Çünkü eksik ve yanlış ibadetin sevabı olmaz. İbadet borcu da düşmez. Yanlış,şuursuz kılınan namazların, alışkanlık olarak kılınan namazın geri çevrileceği bildirilmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir