DİNİMİZDE EVLENMESİ YASAK OLAN KİŞİLER

  1. Kan hısımlığı olanlarla,
  2. Evlenme yolu ili hısımlık doğanlarla,
  3. Süt hısımlığı olanlarla,
  4. Geçici evlenme yasağı (iman etmeden putperest kadın,
  5. iman etmedikçe putperest erkeklerle) (Bakara:230)
  6. Üçlü boşamadan doğan engel (Kadın başka bir erkekle evlenmedikten sonra helal olmaz. Kocası ölürse, veya boşanırsa, tekrar evlenebilirler. Hile olmaz) (Bakara:230)
  7. Kocanın ölümü veya boşanma halinde kadın 4 ay 10 gün evlenemez. Buna iddet denir.

(Bakara:234)

  • ―Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır‖ (Nur:3)
  • Nisa Sûresi : 3‘e göre 4 sınırını aşamaz. Aslında bu ayette ―Adalet şartı konmuş, haksızlık yapılmaması şartı konmuştur ve birle yetinin‖ emri vardır.
  • Kadın başkası ile evli ise, boşanmamışsa evlenilemez. Kur‘an‘da : ―Evli kadınlar size haram kılındı‖ (Nisa:24) buyrulmuştur.

Müslümanın cinsel hayatı, meşru biçimde sürdürülecektir. Bunun içinde meşru evlilik yapacaktır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir