DİNİ DOĞRU ANLAMAK-DOĞRU YAŞAMAK

İslam’ı doğru öğrenmenin fazileti: Müslüman’ın İslam’ı doğru öğrenmeye ihtiyacı vardır. Bu İslam’ı doğru yaşaması için şarttır. İslam’ı doğru öğrenmek için doğru kaynak ve doğru kişiden öğrenmesi gerekir. İslam’ı doğru öğrenmeyen, doğru yaşayamaz; yaptığı işlerden sevap yerine günah kazanır. İtikadı bozulur; hem kendi sapıtır, hem de başkalarını saptırır. Allah’a yaklaşma yerine Allah’tan uzaklaşılır. 

İslam doğru öğrenilmeyince din yaşanmaktan çıkar, tartışılır.

Allah peygamber ne diyorsa din odur. Peygamberimiz “Beni nasıl namaz kılar görürseniz öyle namaz kılınız.” demiştir. Başka türlüsü olmaz. 

İslam dışı Kur’an dışı din olmaz. 

Peygamberimizin şöyle bir uyarısı var: “İlmi bilenlere karşı böbürlenmek, bilmeyenlerle münakaşa etmek veya mevki makam elde etmek için öğrenmeyin. Kim böyle yaparsa, ateştedir.” (İ.Canan, Hadis Ans:16/522) 

1. İslam’ı doğru anlamak nasıl olur?

Cenab-ı Allah: “İnsanları çoğu ortak koşarak inanırlar.” buyuruyorlar. (Yusuf:106) Şeksiz, şüphesiz, doğru, dürüst inanılmazsa, İslam doğru anlaşılmaz.

Allah Resulünün iki emaneti; Kur’an ve sünnete sıkıca sarılınmaz ve rehber edinilmezse, İslam doğru yaşanmaz.

İslam, inanıldığı gibi yaşanılmazsa fayda vermez. Yaşanırsa ancak tat verir.

Din kendi çıkarımıza ve isteğimize göre yorumlanamaz. Peygamber (as)’a vahyolunduğu gibi inanmak ve kabullenmek zorunluluğu vardır. Allah’ın dinini kendimize veya birilerine göre yorumlama yetkimiz yoktur. (Şura: 21)  

Eğer İslam’ı doğru öğrenir, doğru anlar ve doğru yaşarsak hiçbir amelimiz boşa gitmez. Her bir hayırlı işimize bire ondan yedi yüz misline kadar sevap vardır. Allah’ın rızası vardır. Cennet vardır. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir