DİNE VE İMANA BASKI OLMAZ

İnananları asırlardan beri İslam’dan, Kur’an’dan uzaklaştırma çabaları devam ediyor. Halbuki, dine, imana baskı olmaz. Çünkü; herkesin inancını yaşama hakkı vardır. (Bakara: 208) Bu haktan kimse kimseyi alıkoymaması lazımdır. Eğer, insanlar inancını yaşamasın denilirse ve bu konuda senaryolar oluşturulursa, Türkiye’nin sıkıntısının kaynağı İslâm’mış gibi gösterilirse, bu baskıdır.  

Tarihe baktığımızda bir gerçek ortaya çıkıyor, o da baskı ile inançların yok  edilemeyeceği gerçeği…

Firavun’ların, Nemtur2ların, Ebu Cehil’lerin baskısı, hep inananların sayısını arttırmıştır. Rusya’nın ateist baskısı, Rusya’nın dağılmasına neden olmuştur. Bazı partilerin dine karşı olan olumsuz tavrı, küçülmelerine neden olmuştur.  

İnsanları dini konularda yönlendirmeye çalışmak, onlara karşı baskı ve zorlamak olur. Halbuki  inanç, hür irade ile olur. Bu bakımdan kişi, hür iradesiyle baş başa bırakılmalı, devlet de inanç karşısında tarafsız olmalıdır. İnanan hangi dine inanırsa inansın, devletin himayesinde inancını yaşama imkanı bulmalıdır.  

Devlet din tanzim etmez. Devlet halkın hizmetinde olan bir güçtür, halkına zulmetmez. Ayrıca din değiştirmeye, din koymaya da yetkili değildir. Onun içindir ki, milleti oluşturan halkın arasında her düşünceden ve her inançtan insanlar vardır.

Demokratik ülkelerde inanca sınır konamaz. Bir zamanlar Amerika’da bir belediye Müslümanların kurban kesmesini yasaklıyor. Müslümanların müracaatı üzerine mahkeme bu yasağı kaldırıyor. Gerekçe de, dine müdahale sayıyor.     

Mahkeme, belediye yetkililerine soruyor:

-Hayvan kesmeyi yasaklıyor musunuz?

-Hayır. Bunun üzerine mahkeme soruyor:

-Öyle ise dini inançla kurban kesmeyi neden yasaklıyorsunuz?

Eğer bir din istenir, bir yerlerde dursun, yaşanmasın, ve kimseye karışmasın, adı da “Modern İslam” olsun. Eee.. Buna gel de sen din de..

İnsanlığa onun bunun ortaya koyduğu din değil, Allah’ın gönderdiği ve peygamberin getirdiği din lazımdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir