DİNDE REFORM

Bu yazı dizisi, asırlardan beri İslam’a karşı sürüp gelen ve günümüzde de “Ilımlı İslam” isteği ile ortaya çıkanlara cevap olarak hazırlanmıştır.

4 Temmuz 1999 tarihinde bir yazarın gazetede ılımlı İslam isteği ile “Kur’an’dan bazı ayetler atılsın” sözleri ile yeni bir hareket başlatılmıştır. Ardından Kur’an’dan atılacak ayet sayısı üzerinde çalışmalar yapılmış, yaptırılmıştır. Bunun akabinde de Lüterciliğe soyunanlar gecikmemiştir.

Biz yazımızda “Allah’ın dini olan İslam, tartışılmaz, değişmez ve değiştirilemez” diyeceğiz. Çünkü; dinin kurallarını biz koymadık ki, tartışalım ve değiştirelim. Biz ancak yasaları tartışabiliriz. Ama dini asla. Dinin kurallarını Cenab-ı Allah koymuştur. Bizim dine hiçbir şekilde müdahale yetkimiz yoktur. Dini, işine gelen kabul eder, işine gelmeyen de kabul etmez. Dinde zorlama yoktur.İnsanın beğenmediği, kabul etmediği bir dinle uğraşması, abesle iştigal olur. Ona yakışan, dini inananlara bırakmasıdır.

Kur’an’da şöyle buyuruluyor:

“De ki: Size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi?

bunlar; iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatın da çabaları boşa giden kimselerdir.” (Kef Süresi: 103-104) buyurularak, Allah’ın dini ile uğraşmanın boşuna bir gayret olduğu bildirilmiştir.

İnandığını söyleyenlere de şunu hatırlatmak istiyorum; ehli sünnet çizgisinde kalmak kolay değildir. Her şeyden önce itikadın düzgün olması lazımdır.

İkinci bir husus da; Kur’an, Allah Kelamıdır. Kur’an mahluk değil, akıl mahluktur.

Bunun için Kur’an,aklı aşar. Ziya Paşa, bunu şöyle ifade eder:

          “İdrak-i meali bu küçük akla gerekmez,  

         Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez.”

Bana göre şu ortamda  “dinde reform”  ve  “dinde Rönesans” ifadelerini kullanmak kadar yanlış bir ifade olamaz. Çünkü dinde reform ve Rönesans olmaz.

Dinde ancak ehil kimseler tarafından, şartlara uyularak ictihad yapılabilir

Sırf Allah rızası için, faydalı olurum ümidiyle yaptığım bu çalışmanın kabulünü umuyor, Yüce Allah’tan yardım ve hidayet niyaz ediyorum.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir