DİNDE HELAL ve HARAM

Helal, dinen yenilip içilmesi ve yapılmasında sakınca görülmeyen, Kur’an ve sünnette yasaklanmayan şeydir.

Dinde zararsız ve faydalı olan şey helal kılınmıştır.

Haram ise, yenilip içilmesi ve işlenmesi yasak kılınan şeydir.

Dinde faydasız ve zararlı olan şeyler haram kılınmıştır.

Helal haram kılınmasında ölçü nedir?

Cenab-ı Allah insana sayısız nimetler ve imkanlar vermiştir. Bunların bir kısmını helal bir kısmını da haram kılmıştır.

Allah Resulü “Allah’ın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında hüküm olmayanlar ise mubahtır” buyurmuştur. (Tirmizi Libas:6)

Peygamber (as)ın hadisleri ise Kur’an da ki hükümleri açıklayıcı mahiyettedir.

Helal ile haram arasında bir de şüpheli şeyler vardır. Bu konunda peygamber (as) şöyle buyurmuştur:

“Helal bellidir, haramda bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki, çokları bunları bilmez: Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve haysiyetini korumuş olur. kimde şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur.” (Müslim Musâkat:107)

Peygamber (as) vahiyle hareket ettiği için onunda helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Allah Kur’an’da:

“Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılar” buyurmuştur. (A’raf:157)

Allah Kur’an’da helal haramdaki ölçüyü şöyle açıklamıştır:

“Ey iman edenler! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin için apaçık düşmanınızdır. (Bakara:168)

“Temiz şeyler size helal kılınmıştır.” (Maida:4)

Kur’an’da iyi, temiz ve faydalı olan şeyler helal kılınmış, kötü, pis ve zararlı olanlar da haram kılınmıştır.

Kur’an’da insanın yapıp da faydasını göremeyeceği bir emir yoktur. Fayda sağlayabileceği bir yasağı da yoktur.

Emir ve yasaklarda insanın ruh sağlığı, beden sağlığı, aklı, malı, canı ve neslinin korunması hedef alınmıştır.

Emirler aileyi, ferdi ve toplum yararınadır. İnsanı kötülükten alıkoymaya, temiz kalmaya ve insanı faydalı hale getirme söz konusudur. Kötü görünen ve kötü kokan şeylerde haram kılınmada ölçüdür.

Helal haramın vasıfları nelerdir?

-Haram, helal Kur’an’da sünnette, icma ve kıyas yolu ile kesinleşir.

-Helal, faydalı ve güzel, temiz haram ise, zararlı çirkin ve kötüdür.

-Helal kılınanı haram, haram kılınanı helale çevirme yetkisi kimseye ait değildir. İyi niyet haramı helal kılmaz. Helal kıyamete kadar helal, haramda kıyamete kadar haramdır. Şartlar, zaman hükmü değiştiremez.

-Haram her yerde her zaman herkese haramdır.

-Haramın azı çoğu olmaz. Harama götüren şeyde haramdır.

-Haram kılınan şeyde şifa aranmaz.

-Hakkında ayet, hadis olan bir konuda kıyas yapılamaz.

-Her haram kılınan şeyde günaha giden bir yol vardır.

-Harama sebep olmak da haramdır.

-Haramdan elde edilen gelir haramdır.

-Helale haram karışırsa onu haramlaştırır.

-Başkalarının bir haramı yapması delil sayılmaz. Harama helal fetvası verilemez.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir