Dindar olmayan ana babaya itaat edilir mi?

Ana babaya itaat, Allah’a itaatten hemen sonra gelir. Ama bu kayıtsız şartsız itaat değildir. Kötülükte itaat olmaz.  

Ana baba ne kadar kötü olursa olsun, kötülüğü emretse de evlat, kırıp yığıp onları terk edemez. Zorunlu ihtiyaçlarını temin eder.

Dine ters isteklerinde onlara uymaz, onlara yardımcı olmaz. Çünkü; Allah’a isyan olan yerde kula itaat olmaz.

Mesela; açınmayı, ibadet etmemeyi, hırsızlık yapmayı, namussuzluk yapmayı emredemezler, emrederlerse, onlara itaat olmaz. Küfür içerisin delerse, küfre rıza gösterilmez. Çünkü küfre rıza küfürdür.

Anne babanın meşru olan istekleri, asla red edilmez. Günah kazandırmayacak, isteklerinde ve işlerinde yardımcı olunur. Dine, ahlaka, edebe uygun olmayan konularda itaat edilmez. Bu konuda itaat edilmedi diye, Allah da cezalandırmaz.

Ayrıca Allah’a isyan olacak konularda reddedilen ana babanın bedduasından da Allah korur. Haksız intizarları geçmez. Ama gene de intizar almadan ilişkileri sürdürmek lâzımdır. Çünkü onlar bizim varlık sebebimizdir.

Nitekim bir sahabiye hanım, Peygambere:

“Müşrike olan anam geldi, benden yardım istiyor, yapayım mı?” diye sorduğunda Efendimiz:  

“Elbette,” buyurmuş, annene iyilik et, isterse müşrike olsun, diyerek evladın anasına iyilik ve ihsanını müşrike de olsa esirgememesini emretmiştir.

Bu konuda Cenab-ı Allah şöyle buyurur:

“Allah kulluk edin. O’na bir şeyi orta koşmayın. Ana-babaya iyilik edin” (Nisa:36)

“De ki: Rabbinizin size (neleri) haram kıldığını okuyayım; O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin.” (En’am:151)

“Rabbin yalnız kendisine tapmanızı ve anaya, babaya iyilik etmenizi emretti.” (İsra:23)

“… İkisinden birisi, yahut her ikisi, senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşır(ihtiyarlık zamanlarında senin yanında kalırlar)sa sakın onlara <öf> deme; onları azarlama! Onlara saygılı, nâzik ve güzel söz söyle. Onları esirgeyerek üzerlerine alçak gönüllükle kanat ger.

Ve; <Rabbim! Onlar beni küçüklüğümde nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onları öyle esirge!> diye dua et.” (İsra:23-24)

Hz. Peygamber şöyle buyurur:

“Üç dua var, bunların kabul olacağında şüphe yoktur; mazlumun haksızlığa uğramış olanın duası, misafirin duası, anne ve babının çocuklarına olan duası” (Tirmizi, Birr, 7)

“Büyük günahlar, Allah’a ortak koşmak, anne ve babaya isyan etmek, adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir.” (Buhari, Eyman,16) buyurur.

“Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın gazabı anne ve babanın gazabındadır.” (Tirmizi, Birr, 3) buyurur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir